Berberine ondersteunt behandeling van leververvetting

berberineOp basis van tien RCT's besluiten Chinese onderzoekers dat berberine leverenzym, bloedvetten en insulineresistentie vermindert bij patiënten met niet-alcoholische leververvetting. Berberine bracht bovendien een minimum aan bijwerkingen met zich mee. In totaal ging het om meer dan 800 patiënten.

Als levermarkers werden ALT-, AST- en GGT-enzym gebruikt, dat zijn leverenzymen die normaal niet in de bloedsomloop aanwezig zijn. De resultaten waren hoog-significant (voor ALT-enzym was er een p-waarde lager dan 0,00001). Tegelijk waren de resultaten heterogeen, dat wil zeggen dat het effect in de ene studie beduidend uitgesprokener was dan in een andere studie. Voor de onderzoeker komt het er dan op aan om de factoren te vinden die hiervoor verantwoordelijk zijn (vaak gaat het om bias).

De maat van heterogeniteit werd wel veel lager wanneer enkel de interventies in de statistieken weerhouden werden die langer duurden dan vier maanden. Volgens de onderzoekers betekent dat een langere behandelduur het effect van berberine verbetert. Dat gold ook voor de resultaten rond bloedvetten.

Een hogere dosis stond niet in relatie met een sterker effect op bloedwaarden, voor de leverfunctie leek een lagere dagdosis zelfs doeltreffender te zijn. Dat is interessante informatie om mee te nemen in de opzet van toekomstige studies.

Referentie:
Nie Q, Li M, Huang C et al. The clinical efficacy and safety of berberine in the treatment of non-alcoholic fatty liver disease: a meta-analysis and systematic review. J Transl Med. 2024; 22(1):225 doi:10.1186/s12967-024-05011-2

Bron: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/node/7078

Comments are closed.