Bij wie maken pruimen de botten sterker?

PruimenVooral vrouwen in de postmenopauze met lage botdichtheid en met specifieke darmbacteriën zien hun botdichtheid toenemen door het eten van pruimen. Dat besluiten Amerikaanse onderzoekers na een analyse van de resultaten van de Prune Study, waarin vrouwen twaalf maanden lang geen, 50 of 100 gram pruimen per dag aten.

De onderzoekers splitsten de groep van vrouwen (90) die pruimen aten op in drie groepen. Bij responders (20) was er een duidelijke toename in botmassa na afloop van de studie, bij de niet-responders (30) was dat duidelijk niet het geval. Bij de overige vrouwen was de respons te onduidelijk.

Wat opviel was de hoge aanwezigheid van oscillospireten bij de responders, die bijna afwezig waren bij de non-responders. De responders hadden ook een grotere soortendiversiteit aan darmbacteriën en vaak komt dat overeen met een grotere diversiteit aan bacteriële functies. Moryella is een andere groep van bacteriën die selectief beter gaat groeien dankzij pruimen. Die groep van bacteriën produceert korteketenvetzuren.

Ook aan de hand van ontstekingsmarkers in het bloed konden de onderzoekers lessen trekken. De witte bloedcellen van responders waren minder geneigd om IL1β en TNFα te produceren. Beide markers waren gelinkt met meer Eubacterium coprostanoligenes in de darmen.

Referentie:
Simpson AMR, De Souza MJ, Damani J et al. Gut microbes differ in postmenopausal women responding to prunes to maintain hip bone mineral density. Front Nutr. 2024; 11:1389638

Bron: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/news/bij-wie-maken-pruimen-de-botten-sterker

Comments are closed.