Biotinetekort speelt mogelijk een rol bij ontstaan IBD

BiotineBiotine heeft als cofactor in verschillende stofwisselingsprocessen een rol. In eerder dieronderzoek is aangetoond dat een systemisch biotinetekort leidt tot het ontstaan van een fenotype dat gelijkenis vertoont met inflammatoire darmziekten (IBD). Vervolgonderzoek laat nu zien dat dit fenotype mogelijk ontstaat via het darmmicrobioom.

De onderzoekers maakten gebruik van twee verschillende modellen, een model waarin een genmutatie leidt tot een verstoorde opname van biotine en een model waarin er geen biotine in de voeding voorkomt. Beide modellen lieten in eerder onderzoek zien dat er IBD-symptomen ontstaan die gepaard gaan met inflammatie. De wetenschappers hebben het onderzoek herhaald en er een microbioomanalyse aan toegevoegd. Hieruit blijkt dat een biotinetekort een verschuiving in het microbioom veroorzaakt die leidt tot ontsteking in de darm. Verschillende soorten opportunistische (potentieel ongunstige) bacteriën kregen de overhand, waaronder KlebsiellaEnterobacter en Helicobacter. Tegelijkertijd nam het aantal gunstige bacteriën af, zo waren er minder Akkermansia-bacteriën aanwezig. Het ontstaan van de dysbiose ging vooraf aan de verschijning van IBD-symptomen wat causaliteit aannemelijker maakt. Interessant was verder dat de bacteriën die verhoogde groei vertoonden in staat waren om zelf biotine te produceren. Deze biotine kwam echter niet beschikbaar voor het lichaam, maar werd gebruikt voor verdere bacteriële groei. Dit leidde tevens tot de vorming van een biofilm. De bevindingen laten zien dat een biotinetekort mogelijk via het microbioom een rol speelt bij het ontstaan van IBD. De therapeutische waarde van biotine bij IBD moet verder onderzocht worden in klinisch onderzoek.

De volledige Engelstalige publicatie kunt u hier teruglezen.

Referentie:
Yang, J. C., Jacobs, J. P., Hwang, M., Sabui, S., Liang, F., Said, H. M., & Skupsky, J. (2023). Biotin Deficiency Induces Intestinal Dysbiosis Associated with an Inflammatory Bowel Disease-like Phenotype. Nutrients, 15(2), 264.

Bron: https://www.orthofyto.com/orthomoleculair/biotinetekort-speelt-mogelijk-een-rol-bij-ontstaan-ibd

Comments are closed.