Calanusolie verhoogt omega 3-index

maandag, september 28, 2020 @ 01:09 PM

CalanusolieDe Omega 3-index is een belangrijke indicatie over de opname van vetzuren zoals EPA en DHA. Tot op heden waren de lange termijn effecten van de inname van calanusolie op de omega 3-status nog niet onderzocht. Daar is nu verandering in gekomen. Uit onderzoek blijkt dat inname van calanusolie de omega 3-index klinisch relevant verhoogt. Calanusolie is een nieuwe vorm van  omega 3 met waxesters die rijk zijn aan een scala ontstekingsremmende stoffen, waaronder EPA, DHA en stearidonzuur.

 

Calanusolie, gewonnen uit Calanus finmarchicus, is een bron van omega 3-vetzuren. De hoeveelheid EPA en DHA is echter relatief laag ten opzichte van standaard vis- en krilloliecapsules. Eerder is al aangetoond dat de biologische beschikbaarheid van de vetzuren in calanusolie net zo hoog is als die van andere vetzuurpreparaten[1].

 

Recent onderzoek aan de universiteit van Hannover, Duitsland, heeft uitgewezen dat de omega 3-status bij inname van calanusolie significant én klinisch relevant verbetert. Bijzonder is dat de toename werd gevonden in een onderzoekspopulatie met deelnemers die pre-obees waren en gemiddeld een relatief hoge omega 3-status hadden aan het begin van de studie. Omstandigheden waarin suppletie van vetzuren minder snel leidt tot een verbetering van de omega 3-status.

 

Lage dosis omega 3-vetzuren uit calanusolie verhoogt omega 3-index

Onderzoekers hebben de invloed van calanusolie op de omega 3-index (O3I) bepaald bij mensen die gedurende twaalf weken calanusolie gebruikten. De O3I is een maat voor de relatieve hoeveelheid EPA en DHA in rode bloedcellen gedurende een langere periode. Een O3I van 8% of hoger is geassocieerd met een lager cardiovasculair risicoprofiel[2]

 

De deelnemers hadden een gemiddelde leeftijd van 59,2 jaar en een gemiddelde body mass index (BMI) van 27,7 (pre-obesitas). In de onderzoeksgroep gebruikten 36 deelnemers 2 gram calanusolie per dag met daarin 200 mg EPA en DHA als waxesters naast een programma voor lichaamsbeweging. De controlegroep met daarin 36 deelnemers deed alleen mee aan lichaamsbeweging. Aan het begin van de studie en na twaalf weken werd de O3I bepaald[3].

 

Bij de deelnemers die calanusolie gebruikt hadden nam de O3I met 1,29% toe van 6,07% naar 7,37%. Er was geen significante verandering in de O3I te zien bij de mensen die alleen aan lichaamsbeweging hadden gedaan.

 

De significante toename van de O3I is om verschillende redenen bijzonder te noemen. Allereerst waren de deelnemers pre-obees. Vanuit de literatuur is bekend dat bij een hoger lichaamsgewicht de bloedspiegels minder sterk toenemen na suppletie met omega 3-vetzuren dan bij een gezond gewicht. Daarnaast was de gemiddelde O3I aan het begin van de studie hoger dan 6%. Toename van de O3I is het sterkst bij een beginwaarde lager dan 6%.

 

De gevonden toename van 1,29% is daarnaast klinisch relevant, omdat een toename van 1% al het risico op plotselinge hartdood kan verminderen[3].

 

Op basis van onderzoeken waarbij de toename van de O3I door suppletie met verschillende vetzuurpreraten onderzocht is, concluderen de wetenschappers dat calanusolie net zo effectief, zo niet effectiever, de O3I kan verhogen. Ter vergelijking, 200 mg EPA en DHA per dag in de vorm van krillolie deed de O3I met 0,63% toenemen. Gebruik van 254 mg EPA en DHA uit standaard visolie leidde na zestien weken tot een toename van 1,7%. In beide studies hadden de deelnemers een baseline O3I van kleiner dan 6%.

 

De onderzoekers verklaren dat de stijging van de O3I ondanks de relatief lage dosis EPA en DHA in calanusolie voor een belangrijk deel veroorzaakt wordt door het aanwezige stearidonzuur dat een precursor is van EPA en DHA.

 

Calanusolie gunstig voor gezondheid én milieu

De inname van de omega 3-vetzuren EPA en DHA via de voeding is vaak niet toereikend[4]. Suppletie is dan ook aanbevolen vanwege de belangrijke invloed die de vetzuren hebben op onder andere het cardiovasculaire systeem, de cognitieve functie en ontstekingsprocessen. Het besef dat omega 3-vetzuren essentieel zijn voor een goede gezondheid, heeft door winning van de vetzuren uit vis grote druk gelegd op het milieu. Calanusolie is een nieuwe duurzame bron van omega 3-vetzuren die gewonnen wordt uit zoöplankton.

 

Onderzoeken laten zien dat calanusolie, ondanks de lage dosis EPA en DHA, een hoge biologische beschikbaarheid heeft, makkelijk opgenomen wordt in het lichaam én een klinisch relevante verhoging geeft van de omega 3-index[3,5].

 

Referenties:

  1. Cook CM, Larsen TS, Derrig LD, Kelly KM, Tande KS. Wax Ester Rich Oil From The Marine Crustacean, Calanus finmarchicus, is a Bioavailable Source of EPA and DHA for Human Consumption. Lipids. 2016 Oct 1;51(10):1137–44.
  2. Harris WS, Von Schacky C. The Omega-3 Index: A new risk factor for death from coronary heart disease? Prev Med (Baltim). 2004 Jul 1;39(1):212–20.
  3. Wasserfurth P, Nebl J, Boßlau TK, Krüger K, Hahn A, Schuchardt JP. 12-weeks of Calanus finmarchicus oil intake improves omega-3-index in healthy older subjects engaging in an exercise program . Br J Nutr. 2020 Jul 23;1–17.
  4. Inname onverzadigde vetzuren | Voedselconsumptiepeiling, via https://www.wateetnederland.nl/resultaten/energie-en-macronutrienten/inname/onverzadigde vetzuren geraadpleegd 26 augustus 2020.
  5. Schots PC, Pedersen AM, Eilertsen K-E, Olsen RL, Larsen TS. Possible Health Effects of a Wax Ester Rich Marine Oil. Front Pharmacol. 2020 Jun 26;11:961.

 

Bron: Springfield Nutra

Comments are closed.