Carnitine en risico op cognitieve schade na herseninfarct

CarnitineBekend is dat carnitine neuroprotectieve eigenschappen heeft. De weefselconcentraties van carnitine nemen af met de leeftijd. Een nieuwe studie laat zien dat een lage plasmaspiegel van carnitine het risico kan verhogen op cognitieve schade na een ischemische beroerte.

L-carnitine heeft neuroprotectieve effecten laten zien bij een herseninfarct, voornamelijk door verbetering van de mitochondriale functie en vermindering van inflammatie. Bovendien kan suppletie met l-carnitine de cognitieve functie verbeteren.

Lager risico op cognitieve achteruitgang

Bij 617 patiënten die een herseninfarct hadden doorgemaakt werd de plasmaspiegel van l-carnitine gemeten om te zien of carnitine een invloed zou hebben op cognitieve schade ten gevolge van de beroerte. De cognitieve functie werd drie maanden na het infarct geëvalueerd m.b.v. de Montreal Cognitive Assessment, een screeningsinstrument voor het meten van cognitieve achteruitgang [1].

Deze studie laat een omgekeerd verband zien tussen de hoogte van de carnitinespiegel en cognitieve achteruitgang na een herseninfarct. Bij patiënten met hogere plasmaspiegels (spiegels in het hoogste kwartiel) lag het risico op cognitieve achteruitgang 40% lager, dan bij patiënten met lagere spiegels (spiegels in het laagste kwartiel).
Het positieve effect van carnitine bleek gekoppeld te zijn aan lagere spiegels van markers voor inflammatie. Het laagste risico op cognitieve verslechtering werd waargenomen bij patiënten die zowel hogere carnitinespiegels als een lagere inflammatoire status hadden [1].

Lager risico op herhaling van een herseninfarct

Een tweede studie van dezelfde onderzoeksgroep zocht naar een eventueel verband tussen plasmaspiegels van l-carnitine en het opnieuw optreden van een herseninfarct [2].
De studie werd uitgevoerd bij 323 patiënten met een cardiovasculaire gebeurtenis (bijv. hartinfarct, hartritmestoornis, hartfalen, beroerte) na een eerder doorgemaakt herseninfarct. In deze patiëntengroep hadden er 264 opnieuw een herseninfarct. Een even grote groep zonder terugkerende cardiovasculaire gebeurtenis fungeerde als controlegroep.

Er werd inderdaad een omgekeerd verband gevonden tussen de carnitinespiegel en het optreden van een cardiovasculaire gebeurtenis of een herhaling van een herseninfarct. In vergelijking met lage carnitinespiegels (laagste tertiel) hadden patiënten met hogere spiegels (hoogste tertiel) 65% minder risico op het krijgen van een cardiovasculaire gebeurtenis en 64% lager risico op het opnieuw krijgen van een herseninfarct. Het verband bleek onafhankelijk te zijn van de bekende risicofactoren [2].

Deze studies wijzen op het belang van optimale carnitinespiegels voor patiënten met een hoog risico op een herseninfarct.

Referenties:

  1. Che B, Chen H, Wang A, et al. Association Between Plasma L-Carnitine and Cognitive Impairment in Patients with Acute Ischemic Stroke. J Alzheimers Dis. 2022;86(1):259-270.
  2. Du J, Miao M, Lu Z, et al. Plasma l-carnitine and risks of cardiovascular events and recurrent stroke after ischemic stroke: A nested case-control study. Nutr Metab Cardiovasc Dis. 2022 Nov;32(11):2579-2587.

 

Bron: Springfield Nutra

Comments are closed.