Citroenmelisse als kalmeermiddel

citroenmelisseEen supplement met citroenmelisse-extract helpt de symptomen van depressie, angst en slapeloosheid te verminderen. Dat blijkt uit een drie weken durende Pakistaanse studie met 100 deelnemers. Geen enkele deelnemer had last van bijwerkingen zoals die bij conventionele medicatie vaak wel optreden.

Emotionele problemen zoals depressie en angst treffen wereldwijd 280 tot 300 miljoen mensen. Conventionele medicamenten - tricyclische antidepressiva, monoamineoxidase-remmers, selectieve serotonine-opnameremmers enzovoort - hebben een beperkte toepasbaarheid vanwege een lange lijst van bijwerkingen en gebrekkige doeltreffendheid. Daarmee vergeleken blinken voedingssupplementen uit in veiligheid en verdraagzaamheid.

In deze studie maakten de onderzoekers gebruik van beproefde psychologische vragenlijsten. De DASS42-schaal gaf een duidelijke vermindering weer van depressie, angst en stress, telkens van een score van meer dan twintig punten naar minder dan tien. Een DASS42-depressiescore van ongeveer twintig punten wordt gelezen als een matig tot hoog niveau van depressie.

Volgens de PANAS-schaal verhoogde en verlaagde citroenmelisse positief en negatief affect, respectievelijk. De score voor slaapkwaliteit volgens de Pittsburgh Slaapindex daalde van 11 naar 3,5 punten, terwijl de daling in de controlegroep niet-significant was. Kwaliteit van leven (volgens de WHO-QoL-BREF) verbeterde op alle vlakken: het fysieke, psychologische, sociale en omgevingsgrelateerde domein.

Artsen gebruiken citroenmelisse al duizenden jaren als remedie, die beschreven staat in de oude Griekse, Romeinse, Arabische, Perzische, ayurvedische en Chinese medische literatuur. In deze studie namen deelnemers een gestandaardiseerd extract, twee keer 200 mg per dag, met fosfolipide als 'drager'.

Comments are closed.