Co-enzym Q10, oxidatieve stress en ferroptose

Co-enzym Q10Ferroptose is een recent gevonden vorm van geprogrammeerde celdood (net zoals apoptose). Ferroptose staat onder invloed van verschillende processen waaronder de ijzer- en vetstofwisseling, oxidatieve stress en co-enzym Q10. Gebruik van co-enzym Q10 zou mogelijk oxidatieve stress door een te hoge ijzerconcentratie kunnen voorkomen.

IJzer is een potentieel toxisch molecuul. Het is essentieel voor verschillende fysiologische processen, maar het werkt tevens als pro-oxidant en kan via de vorming van vrije radicalen celschade veroorzaken. Oxidatieve stress wordt bij alle chronische ontstekingsaandoeningen gevonden en wetenschappers denken daarom nu dat ijzer hier mogelijk een rol in speelt. Het gebruik van extra antioxidanten, zoals co-enzym Q10, zou dan zinvol kunnen zijn.

De onderzoekers baseren zich op 21 studies met totaal 1132 deelnemers tussen de 19 en 76 jaar waarin is gekeken naar het effect van co-enzym Q10 op biomarkers voor oxidatieve stress. Hieruit blijkt dat suppletie met co-enzym Q10 de concentratie katalase en superoxidedismutase (twee lichaamseigen antioxidanten) significant verhoogt en dat de concentratie malondialdehyde (een marker voor oxidatieve stress) afneemt. De totale antioxidantconcentratie veranderde echter niet.

Wat betreft de behandeling van pro-oxidatieve aandoeningen is het aan de ene kant belangrijk om een goede ijzerstatus te handhaven waardoor een ijzeroverschot geen oxidatieve stress kan veroorzaken. Anderzijds kan de toepassing van antioxidanten ervoor zorgen dat gevormde vrije radicalen snel onschadelijk worden gemaakt. Co-enzym Q10 is een belangrijke lichaamseigen antioxidant die volgens de onderzoekers deze rol kan vervullen.

De volledige Engelstalige publicatie kunt u hier teruglezen.

Referentie:
Zhang, Y., Huang, X., Liu, N., Liu, M., Sun, C., Qi, B., ... & Zhu, L. (2022). Discovering the Potential Value of Coenzyme Q10 in Oxidative Stress: Enlightenment From a Synthesis of Clinical Evidence Based on Various Population. Frontiers in Pharmacology, 13.

Bron: https://www.orthofyto.com/orthomoleculair/co-enzym-q10-oxidatieve-stress-en-ferroptose

Comments are closed.