Cranberry-extract heeft bifidogene werking

cranberryKortdurende suppletie met cranberry-extract veroorzaakt een sterke toename van bifidogene activiteit, wat gepaard gaat met een verhoging van de aanwezigheid van boterzuur-producerende bacteriën in de darm.

Een klinisch onderzoek, recent gepubliceerd in Nature onderzocht hoe suppletie van cranberry-extract gedurende vier dagen het menselijk darmmicrobioom beïnvloedt. Cranberries staan bekend om hoge niveaus van polyfenolen en oligosacchariden. Het onderzoek had als doel om de volledige kenmerken van deze componenten in een cranberry-extract vast te stellen en te onderzoeken welke invloed dit heeft op de darmmicrobiota van 28 deelnemers.

De resultaten lieten zien dat het cranberry-extract niet alleen de bifidogene activiteit verhoogde, maar dat ook de profielen van korteketenvetzuren in zowel bloed als feces wijzigden. De relatieve aanwezigheid van acetaat nam af en die van boterzuur nam toe. De individuele reacties varieerden, afhankelijk van de aanvankelijke darmbacteriële profielen van de deelnemers.

De onderzoekers gaan ervan uit dat de synergetische werking van polyfenolen en oligosacchariden bijdraagt aan de totale impact van het cranberry-extract op de darmmicrobiota. Toekomstig onderzoek zou het effect van deze componenten afzonderlijk kunnen evalueren en daarmee de hypothese van het dubbelprebiotisch effect kunnen valideren. Inuline zou dan als controle kunnen dienen. Grotere cohorten zijn nodig om de interindividuele variabiliteit te bevestigen, met name de toename van Faecalibacterium bij proefpersonen met het Prevotella-enterotype. Deze studie benadrukt hoe cranberries op gunstige wijze darmbacteriën kunnen moduleren en de darmgezondheid kunnen verbeteren.

Referentie:
Lessard-Lord J, Roussel C, Lupien-Meilleur J, et al. Short term supplementation with cranberry extract modulates gut microbiota in human and displays a bifidogenic effect. npj Biofilms Microbiomes. 2024;10(1):18.

Bron: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/node/7096

Comments are closed.