Curcuma kan verlichting bieden bij kinderen met astma

zondag, oktober 6, 2019 @ 07:10 AM

AstmaIn een Braziliaanse studie kregen kinderen met astma curcuma naast hun reguliere medicatie. Kinderen die curcuma gebruikten, hadden meer grip op hun ziekte, gebruikten minder vaak medicatie en werden ’s nachts minder vaak wakker dan de kinderen die placebo namen.

 

Astma is de meest voorkomende chronische aandoening bij kinderen. Het percentage kinderen met astma neemt toe. De kracht van curcuma zit in de anti-inflammatoire werking. De onderzoekers maakten gebruik van curcumapoeder in capsules. Elke capsule bevatte 250 mg curcumapoeder met 11 mg curcumine en 2 mg demethoxycurcumine. Het ging om een gerandomiseerde, placebogecontroleerde fase II klinische studie. 34 kinderen en adolescenten (7-18 jaar) met chronische astma volbrachten de studie. De kinderen kregen ofwel een placebo (maltodextrine) ofwel de curcumacapsules (30 mg/kg/dag) gedurende zes maanden naast hun standaard behandeling. De patiënten werden ingedeeld op basis van de ernst van de astma volgens GINA-2016.

 

Uit de resultaten bleek dat beide groepen verbeteringen ondervonden wat betreft de frequentie van symptomen en de impact van astma op hun dagelijks functioneren. Echter alleen de deelnemers die curcuma innamen, werden minder vaak ‘s nachts wakker, gebruikten minder vaak medicatie (kort werkende bronchodilatoire beta-agonisten) en hadden meer grip op hun ziekte bij de metingen na drie en zes maanden.

 

De onderzoekers merken wel op dat de dosis curcuma vrij laag was en dat bij gebruik van hogere doses wellicht nog grotere verschillen kunnen worden waargenomen.

 

Referentie:
Manarin, G., et al. Curcuma longa L. ameliorates asthma control in children and adolescents: A randomized, double-blind, controlled trial. Journal of ethnopharmacology, 2019, 238: 111882. doi: 10.1016/j.jep.2019.111882

 

Bron: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/node/4573

Comments are closed.