Curcumine bij inflammatoire darmziekten

Prikkelbare darmGebruik van curcumine kan klinische remissie bij patiënten met inflammatoire darmziekten verbeteren. Ook de kwaliteit van leven kan er door verbeteren. Dit maakt toepassing van curcumine interessant als toevoeging bij de behandeling van de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa.

Inflammatoire darmziekten (IBD), waaronder colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn, worden gekarakteriseerd door chronische ontstekingen in het darmkanaal. De behandeling is gericht op ontstekingsremming en immunosuppressie teneinde actieve ontsteking te verhelpen en toename van ziektesymptomen tijdens ziekteremissie te voorkomen. Ondanks deze behandelstrategie, waarbij onder andere gebruik wordt gemaakt van aminosalicylaten, corticosteroïden en methotrexaat, heeft een groep patiënten chirurgie nodig. Nieuwe en effectievere therapieën zijn dan ook wenselijk.

Curcumine, de werkzame stof in kurkuma, heeft ontstekingsremmende eigenschappen en wordt daarom onder andere ingezet bij gewrichtsklachten, zoals artrose. De ontstekingsremmende- en antioxidant-eigenschappen maken curcumine ook interessant voor toepassing bij inflammatoire darmziekten.

Curcumine effectief bij IBD

Gebruik van curcumine zou mogelijk kunnen dienen als een adjuvans bij reguliere medicatie, met name voor mensen met inflammatoire darmziekten die onvoldoende reageren op de behandeling [1].

Verschillende gerandomiseerde klinische studies laten positieve resultaten zien bij zowel colitis ulcerosa als de ziekte van Crohn, al zijn er meer studies uitgevoerd bij patiënten met colitis ulcerosa.
Uitvoering van een meta-analyse van de verschillende studies leidde eerder tot wisselende resultaten. Dit komt mogelijk doordat studies moeilijk met elkaar te vergelijken zijn, voornamelijk door het gebruik van verschillende doseringen, formuleringen en toedieningsroutes, en door gebruik tijdens verschillende momenten van de ziekteactiviteit (actieve periode of remissieperiode) [1].

Onderzoekers hebben opnieuw gekeken naar de beschikbare klinische studies en hierbij al het onderzoek tot 2019 meegenomen [1,2]. Hieruit blijkt dat gebruik van curcumine, in combinatie met de standaardbehandeling, leidde tot verbeterde klinische en endoscopische remissie.
De patiënten reageerden beter op de behandeling bij combinatiegebruik met curcumine. Bij patiënten onder de veertig jaar had curcumine echter geen significant toegevoegd effect [2].

De werking van curcumine komt tot stand via onder andere remming van cyclooxygenase-2 (COX-2), TNF-α, IFN-γ, inducible nitric oxide synthase (iNOS) en NF-kB die op hun beurt weer invloed hebben op Th1- en Th2-responsen [3].

Curcumine in combinatie met vluchtige oliën

Op verschillende manieren kan de biologische beschikbaarheid van curcumine worden verbeterd.
Een van deze manieren is het gebruik van een supplement, waarin curcumine gecombineerd is met de vluchtige oliën uit kurkuma. Aangetoond is dat curcumine beter wordt opgenomen in het bloed in aanwezigheid van tumeronen, vluchtige oliën die van nature, naast curcumine, voorkomen in kurkuma [4]. Turmeronen remmen de snelle presystemische metabolisering van curcumine, zodat de biologische beschikbaarheid verbetert [5].

Referenties:

  1. Goulart RA, Barbalho SM, Lima VM, et al. Effects of the Use of Curcumin on Ulcerative Colitis and Crohn’s Disease: A Systematic Review. J Med Food. 2021 Jul;24(7):675-685.
  2. Shahinfar H, Payandeh N, ElhamKia M, et al. Administration of dietary antioxidants for patients with inflammatory bowel disease: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled clinical trials. Complementary Therapies in Medicine 2021:63;102787.
  3. Coelho MR, Romi MD, Ferreira DMTP, et al. The Use of Curcumin as a Complementary Therapy in Ulcerative Colitis: A Systematic Review of Randomized Controlled Clinical Trials. Nutrients. 2020 Jul 31;12(8):2296.
  4. Antony B, Merina B, Iyer VS, Judy N, Lennertz K, Joyal S. A pilot cross-over study to evaluate human oral bioavailability of BCM-95CG (Biocurcumax), a novel bioenhanced preparation of curcumin. Indian J Pharm Sci. 2008;70(4):445–449.
  5. Yue G, Cheng S, Yu H, Xu Z, Lee J, et al. The role of turmerones on curcumin transportation and P-glycoprotein activities in intestinal Caco-2 cells. Journal of medicinal food 2012:15(3);242-252.

Bron: Springfield Nutra

Comments are closed.