Curcumine verbetert behandeling osteoporose

woensdag, juni 19, 2019 @ 06:06 AM

osteoporoseVoor het eerst is er een studie uitgevoerd naar het effect op osteoporose bij postmenopauzale vrouwen, waarin de standaardbehandeling werd gecombineerd met curcumine. De resultaten laten een toegevoegde waarde zien van curcumine.

 

Iraanse arts-onderzoekers van de Ilam University of Medical Science vergeleken het effect van een gangbaar medicijn tegen osteoporose met het effect van het medicijn in combinatie met curcumine. Zestig postmenopauzale vrouwen met nieuw gediagnosticeerde osteoporose namen deel aan deze studie.

 

De vrouwen werden verdeeld over drie groepen, zij kregen:
• alleen calciumsuppletie (1000-1500 mg/d) – de controlegroep;
• naast de calciumsuppletie ook alendroninezuur (5 mg/d);
• een combinatie van alendroninezuur, calciumsuppletie én curcumine (110 mg/d).
De studie duurde twaalf maanden.

 

Alendroninezuur behoort tot de bisfosfonaten, een groep medicijnen die worden voorgeschreven tegen osteoporose. Bisfosfonaten dienen langdurig gebruikt te worden, maar kunnen vervelende bijwerkingen geven. Curcumine heeft een osteoporose-remmend effect laten zien in experimentele studies en heeft eigenschappen die mogelijk bepaalde bijwerkingen van alendroninezuur zouden kunnen verminderen.

 

Curcumine verbetert botdichtheid
Na twaalf maanden was de botdichtheid in de controlegroep significant afgenomen en markers van botafbraak toegenomen. In de twee alendroninezuur-groepen waren de botparameters duidelijk verbeterd in vergelijking met de controlegroep. Verreweg de grootste verbeteringen in botdichtheid en markers van botafbraak werden bereikt bij de vrouwen die alendroninezuur in combinatie met curcumine hadden gebruikt.

 

De onderzoekers concluderen dat de toevoeging van curcumine aan alendroninezuur, een zinvolle optie is voor de preventie en behandeling van osteoporose bij postmenopauzale vrouwen. De osteoporose-remmende activiteit van curcumine verloopt mogelijk via meerdere routes gedurende de verschillende stadia van het osteoporose-proces. Dit resulteert onder meer in remming van de differentiatie en proliferatie van osteoclasten (botafbrekende cellen).

 

Referentie:
Khanizadeh F, Rahmani A, Asadollahi K, Ahmadi MRH. Combination therapy of curcumin and alendronate modulates bone turnover markers and enhances bone mineral density in postmenopausal women with osteoporosis. Arch Endocrinol Metab. 2018 Aug;62(4):438-445.

 

Bron: SpringfieldNutra

Comments are closed.