Een lager sterfterisico met omega 3-vetzuren

omega3longevitywomenDe langeketen omega 3-vetzuren (EPA en DHA) uit vis spelen een zeer belangrijke rol bij het behouden van een optimale gezondheid. Er is reeds veel bekend over de relatie tussen een voldoende inname van omega 3-vetzuren en een kleinere kans op het optreden van bepaalde aandoeningen, zoals hart- en vaatziekten. Recent is er een zeer interessante overzichtsstudie verschenen die aantoont dat omega 3-vetzuren ook bijdragen aan een kleinere kans om te overlijden.

Opzet van de studie
In de overzichtsstudie werden 17 prospectieve cohortstudies meegenomen. Het ging hierbij om studies waarbij de relatie tussen de omega 3-vetzuurstatus en het overlijdensrisico werd onderzocht. Per studie kon de doodsoorzaak verschillen. Bij het merendeel van de studies werden de deelnemers meer dan 16 jaar gevolgd. Het totaal aantal personen in de overzichtsstudie bedroeg 42.466, waarvan er 15.720 kwamen te overlijden gedurende de looptijd van de studies.

Resultaten
De kans om te overlijden bleek bij alle doodsoorzaken ten minste 15-18% lager bij de groep met de hoogste omega 3-vetzuurstatus ten opzichte van de groep met de laagste vetzuurstatus, een significant verschil. Het ging hier met name om de langeketen omega 3-vetzuren eicosapentaeenzuur (EPA), docosahexaeenzuur (DHA) en docosapentaeenzuur (DPA). Bij specifieke analyse naar het overlijdensrisico door hart- en vaatziekten en kanker vonden de onderzoekers overeenkomstige resultaten.

Conclusie
De onderzoekers suggereren dat een hoge omega 3-vetzuurstatus het risico op een vroegtijdige dood kan beperken. Om een goede omega 3-vetzuurstatus te bereiken, kan het naast consumptie van voldoende vis, zinvol zijn om gebruik te maken van omega 3-vetzuren in de vorm van een supplement.

Referentie: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8062567/

Bron: OrthoKennis

Comments are closed.