Een multivitamine beschermt mannen tegen een hartinfarct

HartinfarctBeschermt een multivitamine tegen hart- en vaatziekten? Dat vroegen onderzoekers van de American Society of Nutrition en voedingswetenschappers van het Zweedse Karolinska Instituut zich af. En zo ja, hoe lang zou je ze dan moeten gebruiken voordat deze eventuele bescherming optreedt? Ondanks het wijdverbreide gebruik van multivitaminen weten we dit niet.

 

Gegevens van 18.530 mannelijke artsen ouder dan 40 jaar werden daartoe geanalyseerd. Deze mannen waren bij aanvang van de studie (in 1982) gezond. Alle mannen documenteerden bij aanvang en gedurende de loop van de studie allerlei leefstijlaspecten, waaronder voeding en het gebruik van voedingssupplementen.

 

Gemiddeld werden de mannen twaalf jaar gevolgd; 1697 gevallen van ernstige hartziekte werden geregistreerd. Onder een ernstige hartaandoening werd verstaan een hartaanval of een beroerte (zowel de niet fatale als de fatale gevallen). In een multivariate regressieanalyse, die corrigeerde voor andere kenmerken die een samenhang hadden met hartziekte, bleek dat gebruik van multivitaminen geen bescherming bood (HR: 0.94; 95% BI: 0.84, 1.05). Bij de groep mannen echter die aangaf meer dan 20 jaar een multivitamine te gebruiken, bleek een significante bescherming te ontstaan van meer dan veertig procent (HR: 0.56; 95% CI: 0.35, 0.90; P-trend = 0.05). Het gebruik van multivitaminen bood in deze studie geen bescherming tegen andere hart -en vaatziekten, zoals een hoge bloeddruk of aderverkalking.

 

Uit de analyse bleek ook dat er sprake was van een grotere kans op cardiale revascularisatie bij lange termijn gebruik van multivitaminen onder mannen (HR: 0.86; 95% CI: 0.75, 0.98). Cardiale revascularisatie, dit is herstel van de bloedvoorziening van het hart, nadat deze enige tijd verloren is gegaan zoals bij een hartinfarct, bleek veertien procent keer waarschijnlijker onder multivitaminegebruikers (Rautiainen et al., 2016).

 

Referentie:
Rautiainen, S., Rist, P. M., Glynn, R. J., Buring, J. E., Gaziano, J. M., & Sesso, H. D. (2016). Multivitamin Use and the Risk of Cardiovascular Disease in Men. Journal of Nutrition, 146(6), 1235–1240.

 

Bron: https://www.vngk.nl/nieuws/multivitamine-beschermt-mannen-hartinfarct/

Comments are closed.