Fluoride tijdens zwangerschap kan IQ kind verlagen

Fluoride

Aan de controverse rond fluoridering van het drinkwater hebben Canadese onderzoekers een nieuw hoofdstuk toegevoegd, althans als het gaat om zwangere vrouwen. Blootgesteld aan een te hoge dosis lopen hun kinderen risico op een achterblijvend IQ. De conclusies sluiten aan bij die van een eerder, kleiner onderzoek in Mexico City (2017) dat hun neurocognitieve ontwikkeling kan worden geschaad. Maar deze veronderstelde neurotoxiciteit blijft omstreden.

Tijdens de zwangerschap houdt de placenta fluoride niet tegen en bekend is dat het mineraal schade kan veroorzaken in die delen van het brein die betrokken zijn bij geheugen- en leerprocessen. Mogelijk is er dan een verband tussen blootstelling van de zwangere aan fluoride en de cognitieve ontwikkeling van het kind. Fluor in het water is verantwoordelijk voor het overgrote deel van de totale blootstelling aan fluoride. Dat is in Canada des te meer van belang, omdat 38% van de bevolking leeft in een gebied met gefluorideerd water (tegenover slechts 3% in Europa).

 

Het onderzoek betrof 512 moeder-kind paren uit de Canadese steden Halifax, Hamilton, Kingston, Montreal, Toronto en Vancouver. De vrouwen hadden aan het begin van de studie een gemiddelde leeftijd van 32,3 jaar en hun kinderen werden geboren tussen 2008 en 2012. De consumptie tijdens de zwangerschap van water en op water gebaseerde dranken als thee en koffie werd berekend en bij de vrouwen werd in de urine de concentratie fluoride gemeten. De cognitie van hun kinderen werd tussen de leeftijd van drie en vier jaar bepaald met behulp van de Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence (WPPSI), een IQ-test voor jonge kinderen.

Ongeveer 40% van de vrouwen kwam uit gebieden met gefluorideerd water en zij werden vergeleken met degenen in gebieden waar dat niet het geval was. Zij hadden fluoride-niveaus in de urine van respectievelijk 0,69 en 0,4 milligram per liter. Extra inname van 1 mg fluoride was geassocieerd met een IQ-verlaging van 3,66 punten bij de kinderen. Een toename in de urineconcentratie met 1 mg fluoride ging bij jongens samen met een IQ-verlaging van 4,49 punten. Bij meisjes werd echter geen significant verband gevonden.

Volgens een van de onderzoekers, psychologe Christine Till, hoeft men niet bang te zijn dat het kind schade ondervindt van een lagere fluoride-inname tijdens de zwangerschap. Het meest gebruikte argument voor fluoridering, het tegengaan van tandbederf, geldt hier niet: ‘There's absolutely no benefit of fluoride to a fetus or a baby without teeth. You're not doing any harm to your baby by reducing your fluoride intake. You can reduce it and your baby will be fine.’

Referenties:

Bashash M, Thomas D, Hu H, Martinez-Mier EA, Sanchez BN, Basu N, Peterson KE, Ettinger AS, Wright R, Zhang Z, Liu Y, Schnaas L, Mercado-García A, Téllez-Rojo MM, Hernández-Avila M. Prenatal Fluoride Exposure and Cognitive Outcomes in Children at 4 and 6-12 Years of Age in Mexico. Environ Health Perspect. 2017 Sep 19;125(9):097017. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5915186

Green R, Lanphear B, Hornung R, Flora D, Martinez-Mier EA, Neufeld R, Ayotte P, Muckle G, Till C. Association Between Maternal Fluoride Exposure During Pregnancy and IQ Scores in Offspring in Canada. JAMA Pediatr. 2019 Aug 19. https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/2748634

Bron: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/node/4531

Comments are closed.