Fytosomale quercetine werkzaam bij hooikoorts

HooikoortsEerdere studies suggereerden dat quercetine werkzaam kan zijn bij allergie. Voor de meeste studies werd echter pure quercetine gebruikt. Omdat bekend is dat de biologische beschikbaarheid van pure quercetine laag is, wilden Japanse onderzoekers het effect van fytosomale quercetine (Phytosome®) bestuderen bij hooikoorts. Bij Phytosome-technologie worden tijdens het productieproces de quercetinedeeltjes gemengd met fosfolipiden waardoor een homogeen mengsel ontstaat dat wel tot 20 keer beter wordt opgenomen dan pure quercetine. De resultaten met deze fytosomale quercetine bevestigen eerdere onderzoeken waarin quercetine bijzonder effectief bleek bij hooikoorts.

De studie
Het onderzoek werd opgezet als een gerandomiseerde, placebogecontroleerde, dubbelblinde studie met parallelle groepen. De onderzoeksgroep bestond uit 66 mannen en vrouwen met hooikoortsklachten. Zij varieerden in leeftijd van 22 tot 78 jaar. Gedurende 4 weken kregen de proefpersonen dagelijks 200 mg fytosomale quercetine (100 mg bij het ontbijt en 100 mg bij de avondmaaltijd) of een placebo. Voorafgaand aan de studie werden de deelnemers lichamelijk onderzocht, werd een uitgebreid bloedbeeld vastgesteld en urineonderzoek gedaan. Ook werd hen gevraagd verschillende gevalideerde vragenlijsten in te vullen. Na 2 en 4 weken suppletie werden de resultaten geëvalueerd.

Resultaten
Na 4 weken bleken allergische symptomen zoals jeukende ogen, niezen, loopneus en slaapklachten significant afgenomen bij de quercetine-gebruikers. Bovendien bleek de kwaliteit van leven van deze groep aanzienlijk verbeterd.

Conclusie
De onderzoekers concluderen dat het gebruik van fytosomale quercetine verschillende allergische klachten ten gevolge van hooikoorts effectief zou kunnen verbeteren. De antiallergische werking van quercetine berust voor een deel op het stabiliserende effect ervan op de celmembranen van mestcellen en eosinofiele granulocyten, waardoor de afgifte van ontstekingsbevorderende stoffen zoals histamine wordt geremd. Daarnaast remt het de aanmaak van immunoglobuline klasse E (IgE) en de ontstekingsbevorderende prostaglandines en leukotriënen. Fytosomale quercetine kan bijzonder geschikt zijn als aanvullende behandeling bij hooikoorts.

Referentie:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35776034/

Bron: Orthokennis

Comments are closed.