granaatappelHet aantal mensen met levercirrose, het eindstadium van chronische leverziekte, is in de afgelopen decennia zorgwekkende toegenomen. Behandeling is afhankelijk van de ziekte die de cirrose veroorzaakt. Het littekenweefsel dat zich al in de lever bevindt, is meestal niet te genezen. In een dubbelblind, gerandomiseerd onderzoek met 99 patiënten met levercirrose werd de impact gemeten van een hydro-alcoholisch extract van granaatappelvruchten op leverparameters. De resultaten van het onderzoek tonen aan dat de toediening van het granaatappelextract significant gunstige effecten heeft op verschillende biochemische parameters bij deze patiënten.

Het extract, verkregen uit granaatappelvruchten die in Ferdows City (Iran) werden geoogst, veroorzaakte positieve resultaten bij de 99 deelnemende patiënten, die het gedurende een periode van acht weken innamen.
Na het schillen werden de vruchten van de Punica granatum-plant gedroogd en vermalen tot een fijn poeder. Dit poeder werd gemacereerd in een hydro-alcoholische oplossing (70%, v/v) gedurende 48 uur bij 40 °C. De groep die het granaatappelextract ontving, vertoonde aanzienlijke verbeteringen in vergelijking met de placebogroep, met significante veranderingen in belangrijke biochemische indicatoren voor de levergezondheid. Onderzoekers observeerden verbeteringen in niveaus van leverenzymen zoals ALT (alanine aminotransferase), ALP (alkalische fosfatase), bilirubine, creatinine, INR (International Normalized Ratio), en de MELD-score (Model for End-Stage Liver Disease).

De bevindingen wijzen op de potentie van Punica granatum als een effectieve aanvullend therapeutisch middel voor levercirrosepatiënten. Het extract veroorzaakte niet alleen een gunstig effect op bekende biomarkers van de leverfunctie, maar ook op de MELD-score, een indicator voor de ernst van leverziekte.

Referentie:
Namdar, A.B., Rakhshandeh, H., Sanaei, H., Jarrahi, L., Mohammadmousaei, F., & Rajabian, A. (2023). Effect of Punica granatum extract supplementation in patients with liver cirrhosis: A randomized, double‐blind, placebo‐controlled trial. Journal of Herbal Medicine,(42).

Bron: https://www.orthofyto.com/orthomoleculair/granaatappel-gunstig-bij-levercirrose