Groene thee-extract vermindert vaatstijfheid diabeten

donderdag, september 17, 2020 @ 05:09 PM

DiabetesDiabetes type 2 gaat vaak gepaard met de ontwikkeling van hart- en vaatziekten. Vaatstijfheid is daar een voorbode van. Daarom is het belangrijk om vaatstijfheid in een vroeg stadium te behandelen. Voor het eerst hebben Mexicaanse onderzoekers aangetoond dat een catechine-rijk extract van groene thee vaatstijfheid kan afremmen en daarmee zinvol kan bijdragen aan de behandeling van diabetespatiënten.

 

Onderzoekers van de Guadalajara Universiteit (Mexico) voerden hun onderzoek uit bij twintig patiënten met diabetes type 2 die nog een normale bloeddruk hadden. De deelnemers hadden gemiddeld sinds zes jaar diabetes en de meesten hadden daarnaast overgewicht[1]. De patiënten behielden hun gebruikelijke medicatie, bestaande uit orale bloedglucoseverlagers en statines. Tien patiënten kregen dagelijks 400 mg gedecafeïneerd groene thee-extract met minstens 80% catechinen, waarvan minimaal 45% EGCG (epigallocatechine-3-gallaat). De andere tien patiënten kregen placebo. Het onderzoek duurde twaalf weken.

 

De verandering in vaatstijfheid werd gemeten met behulp van de augmentation index standardized for 75 beats per minute (cAIx75). Behalve het effect op vaatstijfheid werd ook het effect op bloedlipiden, lichaamsvet, sRAGE en andere parameters gemeten. sRAGE (soluble receptor for advanced glycation end-products) is een nieuwe biomarker voor vasculair risico en ziekte-ernst.

 

Afname vaatstijfheid

Na twaalf weken suppletie met het groene thee-extract was de vaatstijfheid met 3% afgenomen, terwijl deze in de placebogroep met bijna 7% was toegenomen[1]. Hoewel er in de suppletiegroep een verlaging was opgetreden in bloedlipiden, bloedglucose en HbA1c, was het effect niet significant ten opzichte van placebo. Toch is het opmerkelijk dat er nog verdere verlaging was opgetreden in de bloedlipiden, terwijl de patiënten al statines gebruikten.

 

sRAGE was duidelijk meer toegenomen in de suppletiegroep dan in de placebogroep, maar het verschil was niet significant. Een toename in sRAGE is gunstig, omdat dit endotheeldysfunctie door AGE’s (advanced glycation end-products) vermindert.

 

In een eerdere studie bij diabetespatiënten gaf twee maanden suppletie met een groene thee-extract met 90% EGCG een dosis-afhankelijke toename van sRAGE[2].

 

De onderzoekers concluderen dat groene thee-extract van nut kan zijn als toevoeging aan de standaardbehandeling van diabetes, met name bij patiënten met toegenomen vaatstijfheid[1]. In een studie bij vrouwen met overgewicht, nog zonder diabetes, had twaalf weken suppletie met groene thee-extract (1 g/d) een sterker effect op de glucosespiegel en op het lipidenprofiel dan de preventieve behandeling met metformine[3]. Het gebruikte extract bevatte 560 mg polyfenolen.

 

Referenties:

  1. Quezada-Fernández P, Trujillo-Quiros J, Pascoe-González S, et al. Effect of green tea extract on arterial stiffness, lipid profile and sRAGE in patients with type 2 diabetes mellitus: a randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Int J Food Sci Nutr. 2019;70(8):977-985
  2. Huang SM, Chang YH, Chao YC, et al. EGCG-rich green tea extract stimulates sRAGE secretion to inhibit S100A12-RAGE axis through ADAM10-mediated ectodomain shedding of extracellular RAGE in type 2 diabetes. Mol Nutr Food Res. 2013;57(12):2264-2268.
  3. Alves Ferreira M, Oliveira Gomes AP, Guimarães de Moraes AP, et al. Green tea extract outperforms metformin in lipid profile and glycaemic control in overweight women: A double-blind, placebo-controlled, randomized trial. Clin Nutr ESPEN. 2017;22:1-6.

 

Bron: Springfield Nutra

Comments are closed.