Hogere magnesiuminname al op jonge leeftijd neuroprotectief

groene-bladgroentenNieuw onderzoek laat een verband zien tussen een verhoogde magnesiumconsumptie en een gezondere veroudering van de hersenen, in het bijzonder bij vrouwen. Een verhoging van de magnesiuminname met 41% is geassocieerd met minder hersenkrimp en kan helpen om het risico op dementie te verminderen.

Onderzoekers van het Neuroimaging and Brain Lab van de Australian National University (ANU) selecteerden de deelnemers uit de UK Biobank. Ze includeerden meer dan 6000 mensen tussen 40 en 73 jaar met gezonde hersenen. Vervolgens onderzochten ze het verband tussen de inname van magnesium via de voeding en de hersenvolumes en witte stof-laesies op middelbare tot jonge leeftijd.

De deelnemers vulden over een periode van 16 maanden vijf keer een online-vragenlijst in. Ze hielden hun dagelijkse magnesiuminname bij, die gebaseerd was op 200 verschillende voedingsmiddelen met verschillende portiegroottes. Het ging vooral om magnesiumrijke voedingsmiddelen zoals groene bladgroenten, peulvruchten, noten, zaden en volkoren granen.

Inname van meer dan 550 mg magnesium per dag, bleek op de leeftijd van 55 jaar geassocieerd met een hersenleeftijd die ongeveer een jaar jonger is dan die van iemand met een normale magnesiuminname van 350 mg per dag. De onderzoekers vonden dat de neuroprotectieve effecten van meer magnesium in de voeding gunstiger waren voor vrouwen dan voor mannen. Ook waren de effecten sterker na de menopauze dan ervoor. Dit kan volgens de auteurs komen door het ontstekingsremmende effect van magnesium. De onderzoekers benadrukken dat de neuroprotectieve effecten van magnesium al kunnen beginnen in onze veertiger jaren of zelfs eerder.

Naast traumatisch hersenletsel, luchtverontreiniging, geestelijke gezondheidsproblemen en sociaal-economische status, zijn beïnvloedbare leefstijlfactoren zoals alcoholgebruik, roken en lichaamsbeweging geassocieerd met het risico op dementie.

De auteurs merken op dat de beïnvloedbare risicofactoren voor dementie weliswaar zijn vastgesteld, maar dat deze momenteel slechts ongeveer een derde van het niet-genetische risico verklaren. Er is dus een dringende behoefte aan onderzoek naar de factoren die bijdragen aan het resterende niet-geïdentificeerde risico. En hoewel de studie de resultaten van eerder onderzoek bevestigt, is het nog onduidelijk wanneer en op welke manier de inname van magnesium via de voeding begint bij te dragen tot de gezondheid van de hersenen.

Referentie:
Alateeq K, Walsh E I, & Cherbuin N. Dietary magnesium intake is related to larger brain volumes and lower white matter lesions with notable sex differences. European Journal of Nutrition, 2023, 1-13.

Bron: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/node/6463

Comments are closed.