Hogere maximale inname magnesium veilig

MagnesiumDe aanbevolen dagelijkse hoeveelheid magnesium is voor vrouwen en mannen vastgesteld op respectievelijk 300 en 350 mg. Aanvullend geldt een waarschuwing dat bij meer dan 250 mg magnesium uit een supplement er bijwerkingen zoals diarree kunnen ontstaan. Onderzoek laat echter zien dat deze maximale veilige inname uit supplementen waarschijnlijk omhoog kan. Wetenschappers pleiten er dan ook voor om deze waarde te verhogen. Dit kan helpen de terughoudendheid rondom de inname van magnesiumsupplementen te verminderen en zo het veelvoorkomende tekort aan magnesium onder bevolkingsgroepen te verlagen.

De wetenschappers baseren zich op de beschikbare literatuur en de meldingen van mogelijke bijwerkingen door magnesiumgebruik in de FDA CAERS-database (een database waarin bijwerkingen door voedingssupplementen worden geregistreerd. In Nederland is het Lareb hiervoor verantwoordelijk). De afgelopen 16 jaar zijn er in totaal slechts 40 bijwerkingen gemeld van mogelijke darmklachten door magnesiumgebruik, waarbij slechts een derde diarreeklachten betrof. De bijwerking lijkt daarmee zelden voor te komen. Tegelijkertijd worden er in een groot aantal wetenschappelijke studies magnesiumdoseringen in een therapeutische dosering > 250 mg ingezet. In verschillende onderzoeken waarin magnesium is ingezet in een dosering 128-1200 mg per dag hebben de deelnemers geen last gehad van darmklachten. Mensen met onderliggend lijden, zoals patiënten met de ziekte van Crohn, ontwikkelen mogelijk wel sneller bijwerkingen door magnesiumsuppletie en de dosering dient hierop te worden aangepast. Andere factoren die bijdragen aan de reactie op suppletie zijn de magnesiumverbinding, magnesiumgluconaat en magnesiumchloride geven minder vaak bijwerkingen, en het innameregime. Kleinere doseringen over de dag verspreid ingenomen met de maaltijd geven minder darmklachten dan een enkele hoge dosering.

Daarnaast verklaren de onderzoekers dat de huidige aanbevelingen te laag zijn om een goede magnesiumstatus te behouden die beschermt tegen de ontwikkeling van hypertensie, hartziekten en diabetes-geassocieerde metabole risicofactoren. Volgens verschillende voedselconsumptiepeilingen over de wereld lijkt een magnesiumtekort onder de bevolking een groeiend probleem. Het verhogen van de maximale dagelijkse magnesiumdosering kan helpen om tot betere suppletieadviezen te komen. De onderzoekers doen helaas geen uitspraak over hoe hoog deze maximale inname volgens hen dan wel moet zijn.

Referentie:
Costello, R., et al. (2023). Perspective: Call for Re-evaluation of the Tolerable Upper Intake Level for Magnesium Supplementation in Adults. Advances in Nutrition.

Bron: https://www.orthofyto.com/orthomoleculair/hogere-maximale-inname-magnesium-veilig

Comments are closed.