Interacties tussen curcumine en darmmicrobiota

CurcumaCurcumine, een polyfenol uit Curcuma longa, heeft brede ontstekingsremmende effecten in het lichaam en wordt daarom onder andere ingezet bij neurologische en neurodegeneratieve aandoeningen. Dergelijke ziektebeelden worden tevens in verband gebracht met een dysbiose in de darmmicrobiota. Nieuwe inzichten in de werking van curcumine laten zien dat de stof de hersen-darmas kan beïnvloeden via de darmmicrobiota.

 

Tussen curcumine en de darmmicrobiota lijkt er een tweerichtingsinteractie te bestaan. Curcumine en de metabolieten ervan kunnen de samenstelling van de microbiota beïnvloeden en zo een dysbiose helpen herstellen. Aan de andere kant kunnen bacteriën via enzymatische reacties curcumine omzetten in farmacologisch effectieve metabolieten. Onderzoek laat zien dat de microbiota in staat zijn om verschillende metabolieten te vormen en dat omzetting afhankelijk is van het type darmbacterie. Dit maakt de omzetting, en daarmee mogelijk ook de werking van curcumine, per persoon verschillend. Duidelijk is wel dat een aantal gevormde metabolieten in staat zijn om het immuunsysteem te beïnvloeden. De geproduceerde cytokinen kunnen op hun beurt weer invloed uitoefenen op het zenuwstelsel. De interactie tussen curcumine en de microbiota verklaart niet alleen de effectiviteit van de stof ondanks de slechte biologische beschikbaarheid. Het geeft tevens een verklaring voor de variabele werkzaamheid in klinische studies.

 

De Engelstalige publicatie kunt u hier teruglezen.

 

Referentie:
Pluta, R., Januszewski, S., & Ułamek-Kozioł, M. (2020). Mutual Two-Way Interactions of Curcumin and Gut Microbiota. International Journal of Molecular Sciences, 21(3), 1055.

 

Bron: https://www.orthofyto.com/nieuws/orthomoleculair/interacties-tussen-curcumine-en-darmmicrobiota/

Comments are closed.