Jodium voorspellend voor borstkankerrisico bij BRCA1-mutatie

BorstkankerVrouwen met de BRCA1-genmutatie hebben een verhoogd risico op de ontwikkeling van borst- of eierstokkanker. Ongeveer 70% van de draagsters ontwikkelt borstkanker in haar leven. Onderzoek uitgevoerd door Poolse en Australische onderzoekers laat zien dat de jodiumstatus mogelijk voorspellend is voor het kankerrisico bij deze groep vrouwen. De resultaten zijn gepubliceerd in het tijdschrift Nutrients.

De prospectieve studie betrof 989 vrouwen die BRCA1-draagster zijn. Zij werden gemiddeld gedurende 7,5 jaar gevolgd in de tijd. Aan het begin van de studie en iedere twee jaar werd de jodiumstatus bepaald door middel van een bloedmeting. De vrouwen werden voor de statistische analyse ingedeeld in vier groepen op basis van de jodiumstatus. Bij de analyse werd gecorrigeerd voor verschillende beïnvloedende factoren, zoals gebruik van hormoontherapie, roken en lichaamsgewicht.

Tijdens de studieperiode ontwikkelden 173 vrouwen kanker, waarvan 122 vrouwen borstkanker en 29 eierstokkanker. Opvallend was dat vrouwen met een jodiumstatus >38 mcg/L een significant lager risico hadden op het ontwikkelen van borstkanker dan vrouwen met een jodiumstatus <30 mcg/L. Deze associatie werd niet gevonden bij het risico op eierstokkanker. Hier leek juist een trend waarneembaar waarbij er een negatieve associatie was tussen de jodiumstatus en de ontwikkeling van dit type kanker. Dit verband was echter niet significant.

De studie wijst op een mogelijk beschermend effect van jodium op de ontwikkeling van borstkanker bij vrouwen met een BRCA1-genmutatie. Vervolgonderzoek moet hier meer duidelijkheid over geven. Te meer omdat niet duidelijk is of een verhoogde jodiumstatus bij deze groep vrouwen het risico op eierstokkanker mogelijk verhoogt.

Referentie:
Kiljańczyk A, Matuszczak M, Marciniak W, Derkacz R, et al. Blood Iodine as a Potential Marker of the Risk of Cancer in BRCA1 Carriers. Nutrients 2024;16(11):1788.

Bron: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/node/7189

Comments are closed.