Kalium en magnesium normaliseren mogelijk hartritme

HartritmeHet inzetten van complementaire middelen wordt doorgaans geassocieerd met chronische aandoeningen, maar recent onderzoek laat een voorbeeld zien dat deze ook in spoed­eisende gevallen van nut zijn. Uit een cohortstudie vanuit de Medische Universiteit van Wenen wordt geconcludeerd dat het tegelijkertijd toedienen van kalium en magnesium een afwijkend hartritme kan normaliseren. Daardoor vermindert mogelijk de noodzaak van een therapie tegen hart­ritme­stoornissen, welke met bijkomende gezondheidsrisico’s gepaard gaat.

Het onderzoek werd uitgevoerd onder patiënten (iets vaker man, gemiddelde leeftijd 68 jaar) op de spoedeisende hulp, die direct behandeld dienden te worden vanwege atrium­fibrilleren (boezem­fibrilleren) of atriumflutter (bloezemflutter). In het eerste geval klopt het hart onregelmatig en (meestal) sneller dan normaal, in het tweede geval heeft het hart een regelmatige en snellere hartslag. De vraagstelling was in hoeverre patiënten konden terugkeren naar het normale hartritme (sinusritme), wanneer zij kalium en magnesium intraveneus kregen toegediend.

Van de twee mineralen is bekend dat ze een preventieve werking hebben op het ontstaan van hart­ritme­stoornissen. In deze studie over de periode 2009-2020 ging het echter niet om preventie, maar om behandeling. De toegediende doses waren 24 mEq kalium en 145,8 mg magnesium.

In totaal werden 2.546 episodes van niet-permanent atriumfibrilleren en 573 episodes van niet-permanent atriumflutter vastgesteld. Bij 1.763 van het totaal aantal episodes (56,5%) werd kalium en magnesium toegediend, bij de andere episodes niet. Toediening van de twee mineralen leidde bij atriumflutter niet tot terugkeer naar het sinusritme: ten opzichte van degenen die deze combinatie niet kregen, was het verschil minimaal met een kans van 13,0% tegenover 12,5%. Dat was wel het geval bij atriumfibrilleren, waar de percentages respectievelijk 19,2% en 10,4% bedroegen.

De resultaten hebben niet direct betekenis voor de klinische praktijk, zo luidt de conclusie. Ze geven echter wel handvaten voor een op te zetten RCT die deze toepassing mogelijk zou maken.

Referentie:
Cacioppo F, Reisenbauer D, Herkner H, et al. Association of Intravenous Potassium and Magnesium Administration With Spontaneous Conversion of Atrial Fibrillation and Atrial Flutter in the Emergency Department. JAMA Netw Open. 2022 Oct 3;5(10):e2237234.

Bron: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/node/6225

Comments are closed.