Ketonen beschermen tegen hart- en vaatziekten

KetonenKetonen hebben gunstige effecten op risicofactoren voor hart- en vaatziekten. Een sterke cardiovasculaire risicofactor is de hoeveelheid calcium in de kransslagader (coronary artery calcification uitgedrukt in een CAC-score). Wetenschappers hebben nu gekeken naar de relatie tussen de concentratie ketonen (in urine) en de CAC-score.

De onderzoekers maakten gebruik van een crosssectionele en longitudinale studieopzet. Totaal namen 144.346 volwassenen zonder diabetes type 2 of hart- en vaatziekten deel aan het onderzoek. Van de deelnemers had 12,3 procent een CAC-score > 0 (enige mate van coronaire atherosclerose) aan het begin van het onderzoek. De hartgezondheid van de deelnemers werd gedurende de studie regelmatig onderzocht en de CAC-score werd bepaald. Gemiddeld werden de deelnemers vier jaar gevolgd in de tijd. Door middel van urineonderzoek werd de nuchtere concentratie ketonen bepaald, waarna de deelnemers voor de analyse in groepen werden onderverdeeld. Afwezigheid van ketose (0), voedingsketose (1) en metabole ketose (2).

Over het algemeen was een hogere concentratie ketonen in de urine geassocieerd met een lagere prevalentie van calcificatie van de kransslagader. Mensen zonder ketonen in de urine hadden vaker een CAC-score > 0. Een hogere concentratie ketonen in de urine werd daarnaast geassocieerd met een langzamere progressie van de coronaire hartaandoening. Hiermee lijkt een staat van ketose te kunnen beschermen tegen zowel het ontstaan – als de progressie van coronaire atherosclerose. Gerandomiseerde klinische vervolgonderzoeken moeten de relatie tussen ketonen, de CAC-score en HVZ beter in kaart brengen.

Referentie:
Cho, I. Y., Chang, Y., Sung, E., Kim, Y., Kang, J. H., Shin, H., ... & Ryu, S. (2022). Fasting ketonuria is inversely associated with coronary artery calcification in non-diabetic individuals. Atherosclerosis, 348, 1-7.

Bron: https://www.orthofyto.com/orthomoleculair/ketonen-beschermen-tegen-hart-en-vaatziekten

Comments are closed.