Knoflook voor hart en bloeddruk

knoflook-hart-bloeddrukBij een studie met 88 huisartspatiënten met ongecontroleerde hypertensie, die gedurende twaalf weken dagelijks 1,2 gram gerijpt knoflookextract (aged garlic extract, AGE) toegediend kregen, zagen hun bloeddruk dalen met 5,0 mmHg in vergelijking tot de controlegroep die een placebo kregen. Een bijkomend effect was een verbetering van andere cardiovasculaire markers zoals totaal cholesterol, LDL cholesterol en ontstekingswaarden. Het gerijpt knoflookextract werd goed verdragen en kan volgens de Australische onderzoekers veilig ingezet worden als enige of aanvullende therapie bij bloeddrukverhoging (hypertensie).

Over de voordelen van knoflook voor de gezondheid bestaat ondertussen al een aanzienlijke hoeveelheid wetenschappelijke literatuur. Uit een meta-analyse van 7 gerandomiseerde gecontroleerde studies werd in 2015 al een vergelijkbare conclusie getrokken; de systolische en diastolische bloeddruk wordt gemiddeld met respectievelijk 6,71 mmHg en 4,79 mmHg verlaagd door knoflook-supplementen.

Referenties:
Xionga XJ, Wang PQ, Wang J et al. Garlic for hypertension: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Phytomedicine, 15 maart 2015, 22(3):352–361. doi:10.1016/j.phymed.2014.12.013
Ried K, Travica N, Sali A. The effect of aged garlic extract on blood pressure and other cardiovascular risk factors in uncontrolled hypertensives: the AGE at Heart trial. Integrated Blood Press Control, 27 januari 2016; 9:9-21. doi: 10.2147/IBPC.S93335
Mahdavi-Roshan M, Zahedmehr A et al. Effect of garlic powder tablet on carotid intima-media thickness in patients with coronary artery disease: A preliminary randomized controlled trial. Nutr Health. 2015 Jan 8. pii: 0260106014563446
Garlic and Heart Disease. Ravi Varshney, Matthew J Budoff. 2016 Feb;146(2):416S-421S.
doi: 10.3945/jn.114.202333. Epub 2016 Jan 13.

Bron: ABC Gezondheid

Comments are closed.