Kunnen probiotica klachten van hooikoorts verminderen?

Hooikoorts, ook bekend als allergische rhinitis, komt veel voor. Zeker in West-Europa treft het ongeveer 20% van de bevolking. De ernst en frequentie van klachten verschillen van mild tot ernstig. Uit eerste fase klinisch onderzoek is gebleken dat het gebruik van probiotica de kwaliteit van leven van mensen met hooikoorts kan verbeteren en hun medicatie kan verminderen. Het doel van deze studie was om deze vroege fase bevindingen te bevestigen in een dubbelblinde gerandomiseerde placebogecontroleerde trial.

Het onderzoek omvatte volwassenen in de leeftijd van 18 tot 65 jaar met minimaal twee jaar matige tot ernstige hooikoortsklachten en een positieve allergietest voor Bermuda Grass. Zij kregen willekeurig ofwel het probiotische supplement of een placebo, tweemaal daags gedurende acht weken. De deelnemers hielden een dagboek bij waarin ze hun symptomen en gebruikte medicatie noteerden.

In totaal namen 165 volwassenen deel aan de trial, waarvan 142 werden meegenomen in de analyse. Uit de trial bleek dat 76 deelnemers een verbetering in de kwaliteit van leven ervoeren. Er was echter geen sprake van een significant verschil tussen de onderzoeks- en controlegroep qua verbetering van de kwaliteit van leven.

De onderzoekers geven aan het moeilijk was om het effect van de supplementen vast te stellen, omdat er tussen de screening en het begin van de inname van de supplementen veranderingen waren in de zelfgerapporteerde kwaliteit van leven en andere meetinstrumenten. Zij benadrukken dat er in allergieonderzoek behoefte is aan adaptieve klinische trials.

Referentie:
Ramsey, R. et al. (2023). Assessment of a Multispecies Probiotic Supplement for Relief of Seasonal Allergic Rhinitis: A Randomized Double-Blind Placebo-Controlled Trial. Journal of Integrative and Complementary Medicine, 29 (5).

Bron: https://www.vnig.nl/nieuws/wetenschap/kunnen-probiotica-klachten-van-hooikoorts-verminderen

Comments are closed.