Laag vitamine K2-gehalte bij autismespectrumstoornis

AutismeEen nieuwe studie laat zien dat het vitamine K2-gehalte bij kinderen met autismespectrumstoornis lager is dan bij kinderen met een normale neurologische ontwikkeling. Dit kan een rol spelen bij de ontwikkeling van hersenfuncties, waaronder cognitieve functies. Verder bleek er een correlatie te zijn tussen de serumconcentratie van vitamine K2 en de mate van autistische eigenschappen.

Gezien de belangrijke functies die vitamine K2 vervult voor de ontwikkeling en het functioneren van de hersenen en het daarbij beschermen van hersencellen, hebben Chinese onderzoekers gekeken naar de voedingsstatus van vitamine K bij kinderen met autismespectrumstoornis (ASS). Vooral ook omdat studies hebben uitgewezen dat de consumptie van vitamine K bij kinderen met autisme vaak laag is en dat vitamine K-spiegels bij deze kinderen in relatie kan staan met de ernst van de symptomen [1].

Het onderzoek werd uitgevoerd bij peuters van bijna vier jaar. De groep kinderen met ASS telde 731 kinderen en de controlegroep 332 kinderen [1].
In deze studie werden serumspiegels van MK-4 gemeten, omdat vitamine K2 in de vorm van MK-4 de meest voorkomende vitamine K-soort is in de hersenen. Het wordt in het lichaam gevormd uit vitamine K1, de vitamine K-soort die we het meest binnenkrijgen via de voeding.

Verband vitamine K2 en ontwikkelingsniveau

Hoewel de vitamine K2-spiegel bij een groot deel van alle kinderen laag bleek te zijn (<0,1 ng/ml), was dit vaker het geval in de ASS-groep (bij ruim 60% van de kinderen), dan in de controlegroep (bij bijna de helft van de kinderen). Gemiddeld was de MK-4-spiegel significant lager bij de kinderen met ASS dan bij de kinderen in de controlegroep.
De MK-4-spiegel bleek bovendien in relatie te staan met aspecten van het ontwikkelingsniveau van de kinderen. Hogere MK-4-spiegels waren positief gecorreleerd met de subschalen voor fysieke mobiliteit (motoriek), persoonlijke ontwikkeling en sociale vaardigheid, horen en spreken (taalontwikkeling en communicatie) en oog-hand-coördinatie. Het verband tussen MK-4-spiegels en ontwikkelingsniveau was vooral duidelijk bij de jongens.
De onderzoekers concluderen dat MK-4-spiegels bij kinderen met ASS lager zijn dan bij kinderen met een normale neurologische ontwikkeling en dat dit een negatieve invloed zou kunnen hebben op cognitie en ontwikkelingsniveau, met name bij jongens. De rol van MK-4 bij autismespectrumstoornis zou verder onderzocht moeten worden [1].

Bescherming hersencellen

Vitamine K2 heeft in de hersenen een ontstekingsremmende werking en antioxidant-activiteit. Het speelt via de vitamine K-afhankelijke proteïnen Gas6 en proteïne S een rol bij de overleving van hersencellen en bij de vorming en instandhouding van myeline.
Bij personen met ASS is het gehalte van de ontstekings-bevorderende factor TNF-alfa verhoogd [1]. Gas6 beschermt oligodendrocyten, een type gliacellen dat zeer gevoelig is voor oxidatieve stress, tegen de schadelijke werking van een overmaat aan TNF-alfa [2]. Oligodendrocyten vormen de myelineschede rondom zenuwvezels in de hersenen, wat belangrijk is voor een efficiënte prikkeloverdracht en bescherming van de vezels. Vitamine K2 heeft hierbij via Gas6 een regulerende functie en beschermt het vormings- en herstelproces van de myelineschede tegen verstoring door oxidatieve stress [1].

MK-7

Een nutritionele hoeveelheid van MK-4 geeft geen toename van de serumspiegel, in tegenstelling tot een nutritionele hoeveelheid van MK-7 [3]. Ook MK-7, de vitamine K2-vorm die het vaakst in voedingssupplementen voorkomt, wordt in de hersenen omgezet in MK-4. In lijn hiermee is de waarneming dat bij proefdieren die MK-7 kregen de concentratie van MK-4 in de hersenen toenam, maar niet bij proefdieren die MK-4 kregen [4].

Referenties:

  1. Dong H, Wang B, Feng J, et al. Correlation Between Serum Concentrations of Menaquinone-4 and Developmental Quotients in Children With Autism Spectrum Disorder. Front Nutr. 2021 Sep 30;8:748513.
  2. Shankar SL, O’Guin K, Kim M, et al. Gas6/Axl signaling activates the phosphatidylinositol 3-kinase/Akt1 survival pathway to protect oligodendrocytes from tumor necrosis factor alpha-induced apoptosis. J Neurosci. 2006 May 24;26(21):5638-48.
  3. EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies (NDA); Turck D, Bresson JL, Burlingame B, et al. Dietary reference values for vitamin K. EFSA J. 2017 May 22;15(5):e04780.
  4. Ikeda S, Hanzawa F, Takahashi S, et al. Tissue Distribution of Menaquinone-7 and the Effect of α-Tocopherol Intake on Menaquinone-7 Concentration in Rats. J Nutr Sci Vitaminol (Tokyo). 2018;64(6):391-398.

 

Bron: Springfield Nutra

Comments are closed.