LavendelPolycysteus ovarium syndroom (PCOS) is een veelvoorkomende endocriene aandoening die acht tot dertien procent van de vrouwen in hun vruchtbare jaren treft. De aandoening karakteriseert zich door een disbalans in geslachtshormonen. Klinisch onderzoek laat zien dat Lavandula angustifolia mogelijk de hormoonbalans bij PCOS kan verbeteren.

Een gerandomiseerd, dubbelblind onderzoek met 68 vrouwen gediagnosticeerd met PCOS had als doel de effecten van lavendel te evalueren in vergelijking met metformine. Dit laatste is een standaardmedicatie, dat zijn werking heeft op progesteronspiegels en de regulatie van de menstruatiecyclus. Deelnemers werden ingedeeld in twee groepen. De ene groep ontving tweemaal daags 250 mg lavendel, terwijl de andere groep driemaal daags 500 mg metformine kreeg. Deze behandelingen werden gedurende een periode van negentig dagen toegediend. De serumprogesteronspiegels werden gemeten bij aanvang van het onderzoek en na negentig dagen, een week voor de verwachte menstruatie van de patiënten. Deze metingen waren bedoeld om de veranderingen in de progesteronspiegels als gevolg van de behandelingen te evalueren. Bovendien werd de duur van de menstruatiecyclus bijgehouden om de effecten van de behandelingen op de regulatie van de cyclus te beoordelen.

Het onderzoek toonde aan dat zowel de behandeling met lavendel als metformine de progesteronspiegels bij PCOS-patiënten verhoogden. De toename van progesteron van niveaus onder 3 ng/mL naar boven 3 ng/mL werd waargenomen bij 45,2 procent van de patiënten in beide groepen. Bovendien verminderden beide behandelingen effectief de duur van de menstruatiecyclus. Lavendel had daarmee een vergelijkbare effectiviteit als metformine in het verhogen van progesteronspiegels en het reguleren van de menstruatiecyclus bij de deelnemers. De farmacologische eigenschappen van lavendel, waaronder anti-diabetische, anti-oxidatieve, ontstekingsremmende en insuline-sensibiliserende effecten zijn al lang erkend. Echter, de directe correlatie tussen lavendel en progesteronspiegels bij PCOS-patiënten was tot dit onderzoek nog niet uitgebreid vastgesteld. Het vermogen van lavendel om de progesteronspiegels te verhogen en de menstruatiecyclus te reguleren, maakt lavendel een interessante behandeloptie bij vrouwen met PCOS.

Referentie:
Simaei SR, Askari VR, Rostami M, Kamalinejad M, Farzaei MH, Morovati M, Heydarpour F, Jafari Z, Rahimi VB. (2023). Lavender and metformin effectively propagate progesterone levels in patients with polycystic ovary syndrome: A randomized, double-blind clinical trial. Fitoterapia. doi: 10.1016/j.fitote.2023.105720. Epub ahead of print. PMID: 37931721.

Bron: https://www.orthofyto.com/orthomoleculair/lavendel-beinvloedt-progesteron-bij-pcos