Lavendelgeur op het kussen vermindert depressie

LavendelVan de volwassenen die een beroerte hebben gehad, ontwikkelt een deel vlak daarna een depressie. Het gebruik van lavendelgeur op het kussen gedurende de slaap verbetert bij deze groep de gemoedstoestand significant, zo blijkt uit onderzoek. Bovendien slapen mensen veel beter. Deze twee factoren dragen bij aan een betere prognose in het revalidatietraject.

Veertig patiënten met depressie na een beroerte werden gerandomiseerd ingedeeld in een experimentele en placebogroepen. De patiënten in de experimentele groep inhaleerden gedurende een periode van vier weken elke avond voor het slapen gaan essentiële lavendelolie in. Een linnen zakje met 2,3 g droogkorrels met ongeveer 1,5 g etherische lavendelolie werd op of onder het kussen van de patiënt gelegd, afhankelijk van de geurgevoeligheid van de patiënt. Patiënten uit de placebogroep gebruikten linnen zakjes met korrels zonder geur. De depressie (HAMD-17-score), het welbevinden (SDS-score) en de slaapkwaliteit (PSQI-score) vertoonden statistisch significante verschillen tussen beide groepen voor en na de lavendelbehandeling (P ≤ 0,01). De verbetering in de experimentele groep was duidelijker dan in de placebogroep (P < 0,05).
Lavendel is van oudsher bekend om haar angstremmende en rustgevende werking. Het gebruik van lavendel is vrij eenvoudig toepasbaar, veilig en niet invasief.

Referentie:
Yin, X. J., Lin, G. P., Wu, X. Y., Huang, R., Xu, C. J., & Yao, M. Y. (2024). Effects of lavender essential oil inhalation aromatherapy on depression and sleep quality in stroke patients: A single-blind randomized controlled trial. Complementary therapies in clinical practice, 55, 101828. Advance online publication.

Bron: https://www.orthofyto.com/orthomoleculair/lavendelgeur-op-het-kussen-vermindert-depressie

Comments are closed.