Lions maneIn een pilotstudie is onderzoek gedaan naar de potentiële voordelen van de paddenstoel Hericium erinaceus – ook wel bekend als Lion’s Mane of Igelzwam – op cognitieve functies en stressniveaus bij gezonde jongvolwassenen. De paddenstoel kan mogelijk de cognitie verbeteren en de stressreactie moduleren.

De studie, uitgevoerd aan het Brain, Performance and Nutrition Research Centre van de Northumbria University, gebruikte een gerandomiseerd, placebogecontroleerd, dubbelblind ontwerp met twee behandelingsgroepen. Gedurende de onderzoeksperiode werden 43 vrijwilligers in de leeftijd van 18 tot 45 jaar gerekruteerd en willekeurig toegewezen aan de behandeling met Lion’s Mane of een placebo. De resultaten na een enkele dosis van 1,8 g paddenstoel Hericium erinaceus toonden aan dat deelnemers aanzienlijk sneller presteerden op de Stroop-taak, een indicator van de cognitieve functie. Opvallend was ook het waargenomen potentieel stressverlagend effect na 28 dagen suppletie. De groep die Lion’s Mane ontving, vertoonde een trend naar vermindering van subjectieve stress en verbeterde stemming in vergelijking met zowel de placebogroep als de scores op dag één.

De onderzoekers wijzen op mogelijke werkingsmechanismen die verklaren hoe de paddenstoel de cognitie en stemming beïnvloedt. Ten eerste kan Lion’s Mane de niveaus van monoamine neurotransmitters moduleren, zoals serotonine en dopamine, wat bijdraagt aan verbeterde cognitieve functie en stemming. Daarnaast tonen de anti-inflammatoire effecten van de paddenstoel aan dat het de expressie van ontstekingsmarkers kan reguleren, waardoor positieve stemmingseffecten ontstaan. Ten slotte wijst het onderzoek op de interactie van de paddenstoel Hericium erinaceus met brain-derived neurotrophic factor (BDNF) pathways, wat een mogelijk verklaring biedt voor de waargenomen verbeteringen in stemming.

De Engelstalige publicatie kunt u hier teruglezen.

Referentie:
Docherty, S., Doughty, F.L., Smith, E.F. (2023). The Acute and Chronic Effects of Lion’s Mane Mushroom Supplementation on Cognitive Function, Stress and Mood in Young Adults: A Double-Blind, Parallel Groups, Pilot Study. Nutrients 2023, 15(22): 4842.

Bron: https://www.orthofyto.com/orthomoleculair/lions-mane-voor-het-brein