Luchtverontreiniging nadelig voor darmmicrobiota zuigelingen?

LuchtverontreinigingHet inademen van luchtverontreinigende stoffen tijdens de eerste zes maanden van het leven kan de darmbacteriën van een baby aantasten. Dit hangt samen met een hoger risico op het ontwikkelen van allergieën, obesitas en diabetes, en kan zelfs de ontwikkeling van de hersenen beïnvloeden, concludeert een nieuwe studie van de universiteit van Colorado Boulder.

De resultaten werden gepubliceerd in Gut Microbes. In dit experiment analyseerden onderzoekers ontlastingmonsters van 103 gezonde, voornamelijk borstgevoede latino-zuigelingen die deelnamen aan de Southern California Mother's Milk Study. Om de individuele blootstelling aan luchtvervuiling te berekenen, gebruikten ze gegevens van het U.S. Environmental Protection Agency, dat de luchtkwaliteit per uur controleert. Zo konden ze de blootstelling aan inhaleerbare fijne deeltjes inschatten zoals PM2.5, PM10, en NO2; grotendeels afkomstig van verkeer, fabrieken, bosbranden en bouwplaatsen.

De onderzoekers vonden significante verbanden tussen de niveaus van blootstelling aan luchtverontreinigende stoffen en de samenstelling van de darmmicrobiota. Baby's die aan vervuiling werden blootgesteld, hadden bacteriën in hun darmen die geassocieerd zijn met ontstekings- en stofwisselingsziekten. Bovendien hadden baby's met de hoogste mate van blootstelling aan PM2.5-deeltjes 60% minder van een bacterie die verband houdt met een gunstig effect op de darmgezondheid, terwijl baby's die het meest werden blootgesteld aan PM10-deeltjes 85% meer van dialister hadden, een microbe die in verband wordt gebracht met systemische ontsteking, kanker, multiple sclerose en geestelijke gezondheidsproblemen bij volwassenen.

De auteurs benadrukken dat de gevonden associaties niets zeggen over een oorzakelijk verband. Er is behoefte aan meer onderzoek naar de mechanismen die veranderingen in de darmmicrobiota van de zuigeling veroorzaken. En of die veranderingen blijvende gevolgen hebben voor de gezondheid gedurende het verdere leven. Want volgens de auteurs is het vroege leven een critical window. Blootstelling aan luchtverontreiniging kan dan een onevenredig, schadelijk effect op de gezondheid hebben.

De auteurs van de studie adviseren om zo lang mogelijk borstvoeding te geven ten behoeve van de ontwikkeling van een gezond microbioom, wat sommige van de nadelige gevolgen van blootstelling aan milieuvervuiling kan helpen compenseren.

Referentie:
Bailey MJ, Holzhausen EA, Morgan ZEM, et. al. Postnatal exposure to ambient air pollutants is associated with the composition of the infant gut microbiota at 6-months of age. Gut microbes, 2022, 14.1: 2105096.

Bron: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/node/6232

Comments are closed.