Luchtverontreiniging verhoogt risico op depressie en angst

SmogLangdurige blootstelling aan meerdere luchtverontreinigende stoffen is geassocieerd met een aanzienlijk verhoogd risico op depressie en angst, zo blijkt uit een recente publicatie in JAMA Psychiatry.

De onderzoekers gebruikten de UK Biobank voor het onderzoek. Van de 389.185 UK Biobank deelnemers stelden de onderzoekers tijdens een follow-up van ruim 10 jaar bij 13.131 deelnemers een depressie vast en bij 15.835 deelnemers angstgevoelens. Ze maakten voor het woonadres van elke deelnemer schattingen op het gebied van luchtverontreiniging voor fijnstof, ingedeeld naar grootte en uitgedrukt als PM (particular matter); met een diameter van ≤2,5 μm (PM2,5) en 2,5-10 μm (PM2,5-10), stikstofdioxide (NO2) en stikstofmonoxide (NO).

Uit de analyse bleek dat zelfs blootstelling aan lage niveaus van kleine deeltjes (PM), NO2 en NO het risico op depressie met 16% en het risico op angst met 11% verhoogde. Er was geen verband tussen het risico en de blootstelling aan grotere PM. Het verband tussen blootstelling aan PM2,5 en het risico op angst was hoger bij mannen dan bij vrouwen.

De auteurs concluderen dat strengere normen voor luchtverontreiniging en vermindering van de blootstelling aan meerdere luchtverontreinigende stoffen de ziektelast van depressie en angst zouden kunnen verminderen. Gezien het feit dat de luchtkwaliteitsnormen van veel landen nog steeds ruim boven de richtlijnen voor luchtkwaliteit van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) liggen, is er reden voor strengere normen voor de beheersing van luchtverontreiniging.

De studie heeft wel een aantal beperkingen, waaronder een gebrek aan rassendiversiteit in de steekproef, die voor bijna 95% uit blanken bestond. Gegevens over ultrafijne deeltjes, die volgens eerdere studies klein genoeg kunnen zijn om de bloed-hersenbarrière te passeren, waren evenmin beschikbaar. De studie ging ook niet in op het mechanisme achter het verband tussen blootstelling aan luchtvervuiling en het verhoogde risico op mentale ziekten.

Referentie:
Yang T, Wang J, Huang J, et al. Long-term Exposure to Multiple Ambient Air Pollutants and Association With Incident Depression and Anxiety. JAMA psychiatry (2023).

Bron: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/node/6413

Comments are closed.