MaagzuurremmersGebruik van maagzuurremmers van het type protonpomremmers, zoals omeprazol, leidt tot een verstoorde samenstelling van de darmmicrobioom. Een disbalans in het microbioom is in verband gebracht met het ontstaan van auto-immuunziekten waaronder diabetes type 1, auto-immuun thyroïditis, jeugdreuma en inflammatoire darmziekten. Finse onderzoekers hebben gekeken naar het risico op het ontstaan van auto-immuunziekten na gebruik van protonpompremmers door kinderen.

De studie betrof een epidemiologische matched case-control opzet waarbij 11.000 Finse kinderen geboren tussen 2000 en 2005 werden gevolgd. De onderzoekers bekeken het aantal kinderen dat tot 31 december 2018 was gediagnosticeerd met een auto-immuunziekte. De kinderen waren toen gemiddeld 16 jaar. In totaal ontwikkelend 242 kinderen een auto-immuunaandoening na het eerste levensjaar. De kinderen werden gekoppeld aan vier tot tien kinderen met dezelfde leeftijd en demografische achtergrond zonder auto-immuunziekten. Deze 2147 gezonde kinderen vormden de controlegroep. De onderzoekers zagen dat de kinderen die een inflammatoire darmziekte of auto-immuun schildklierziekte hadden ontwikkeld vaker een protonpompremmer hadden gebruikt dan de gezonde kinderen. Deze kinderen hadden naast een maagzuurremmer echter ook vaker antibiotica gekregen, wat de samenstelling van het microbioom kan verstoren. Na correctie voor antibioticagebruik bleef de associatie tussen auto-immuunziekten en het gebruik van maagzuurremmers echter bestaan.

Het gebruik van protonpompremmers door kinderen neemt de afgelopen jaren gestaag toe. Waar de medicijnen in de eerste instantie werden geadviseerd bij refluxklachten (door verschillende oorzaken), ziet men nu ook meer offlabel gebruik bij bijvoorbeeld chronische hoest en preventie van maagzuurklachten door stress. Eerder werd er al een verband gevonden tussen het gebruik van protonpomremmers door kinderen en het ontstaan van darminfecties, een verhoogd risico op botbreuken en het ontstaan van allergieën. Het ontstaan van auto-immuunziekten lijkt aan dit rijtje te kunnen worden toegevoegd. Dit maakt het extra belangrijk om toepassing van de medicijnen kritisch te beoordelen en langdurig gebruik waar mogelijk te voorkomen.

Referentie:
Räisänen, L., Viljakainen, H., & Kolho, K. L. (2023). Exposure to proton pump inhibitors is associated with the development of pediatric autoimmune diseases. Frontiers in Pediatrics, 11.

Referentie: https://www.orthofyto.com/orthomoleculair/maagzuurremmers-verhogen-kan-op-auto-immuunziekten-bij-kinderen