Magnesium vermindert risico op hart- en vaatziekten

MagnesiumHet belang van een adequate inname en bloedspiegel van magnesium voor de gezondheid van hart en bloedvaten wordt al heel lang erkend. Magnesium remt de ontwikkeling van risicofactoren voor hart- en vaatziekten, zoals hoge bloeddruk, overgewicht, verhoogd cholesterol, diabetes type 2 en ziekten van de kransslagaders. De grote CARDIAC-studie bevestigt nog eens dat hoe hoger de magnesiumvoorziening is, hoe lager het risico is op hart- en vaatziekten.

 

De CARDIAC-studie is een grootschalige, wereldwijde studie die door de WHO werd gecoördineerd. De studie werd uitgevoerd op 50 locaties in 22 landen en omvatte 4211 deelnemers met een gemiddelde leeftijd rond de 52 jaar (48-56 jaar).

 

De magnesiumstatus van de deelnemers werd gemeten door middel van de hoeveelheid magnesium die per 24 uur werd uitgescheiden in de urine, in verhouding tot de creatine- uitscheiding (24-uurs Mg/Cre-ratio).

 

Omdat de deelnemers afkomstig waren uit diverse delen van de wereld met verschillende voedingsgewoonten, werden grote verschillen in de magnesiumgehaltes in de urine geconstateerd. Het verschil tussen de hoogste en de laagste waarden was een factor 3. Hierdoor kon een goed beeld verkregen worden van de invloed van magnesium op het risico op hart- en vaatziekten.

 

Er was een duidelijk verband tussen een hogere Mg/Cre-ratio en lagere BMI, bloeddruk en cholesterolspiegels. Het verband bleek lineair. Hoe hoger de Mg/Cre-uitscheiding, hoe lager het risico op overgewicht, verhoogd cholesterol, of hoge bloeddruk. Deelnemers met de laagste Mg/Cre-ratio’s hadden een twee maal hoger risico op overgewicht en verhoogd cholesterol en een 1,6 maal hoger risico op hoge bloeddruk.

 

Bron: nieuwsbrief Springfield

 

 Printversie Magnesium vermindert risico op hart- en vaatziekten

 

Comments are closed.