Medicijngebruik verhoogt risico op magnesiumtekort

woensdag, juni 5, 2019 @ 11:06 AM

MedicijnenHoe meer medicijnen geriatrische patiënten gebruiken, hoe groter de kans op een tekort aan magnesium. Vooral diabetesmedicatie, protonpompremmers en hart- en vaatmedicatie gaan vaak gepaard met lage magnesiumspiegels. Dat blijkt uit onderzoek van Ziekenhuis Gelderse Vallei en Wageningen University & Research, gepubliceerd in Clinical Nutrition.

 

Polyfarmacie

Het onderzoek is uitgevoerd onder 343 ouderen die voor de eerste keer een bezoek brachten aan de polikliniek Geriatrie van Ziekenhuis Gelderse Vallei. Hypomagnesiëmie kwam regelmatig voor, afhankelijk van de afkapwaarde bij 12 procent (Mg <0,70 mmol/l) tot 22 procent (Mg <0,75 mmol/l). Mensen die meer medicijnen gebruikten, hadden 80 procent meer kans op een magnesiumtekort. In het onderzoek was bij tweederde van de poliklinische patiënten sprake van polyfarmacie (gebruik van ≥5 verschillende medicijnen).

 

Diabetes en hart- en vaatziekten

Hypomagnesiëmie komt bij bepaalde medicijnen vaker voor. Zo was het percentage tekorten hoger dan gemiddeld bij gebruik van diabetesmedicatie als metformine en insuline: 29-41 procent van de diabetespatiënten had een tekort aan magnesium. Lage magnesiumspiegels kwamen ook vaker voor bij gebruik van protonpompremmers, calciumsupplementen, luchtwegverwijders, bisfosfonaten, statines, bètablokkers en antistollingsmedicijnen.

 

Magnesiumtekorten verdienen meer aandacht

Magnesiumtekorten kunnen volgens de onderzoekers leiden tot diverse klachten. Lage magnesiumspiegels (≤0,75 mmol/l) houden verband met atriumfibrillatie, hoge bloeddruk, hartinfarct, plotselinge hartdood, beroerte en diabetes. Toch worden de klinische verschijnselen van magnesiumtekorten meestal niet herkend. Artsen doen nauwelijks magnesiumbepalingen: één bloedwaarde ziet men over het algemeen als onvoldoende betrouwbaar en  aanvullende bepalingen als belastend voor de patiënt. Dit leidt tot onderbehandeling van klinische magnesiumtekorten. Terwijl gerichte behandeling door magnesiumrijke voeding of magnesiumsuppletie volgens de onderzoekers juist kan bijdragen aan het verminderen van medicijngebruik en aan gezondheidswinst voor de patiënt. Daarom pleiten de onderzoekers voor meer aandacht voor magnesiumtekorten.

 

Bron: Alliantie Voeding en https://www.nieuwsvoordietisten.nl/medicijngebruik-verhoogt-risico-op-magnesiumtekort/

Comments are closed.