Meer koffie: minder kans op type II-diabetes

KoffieDe studie, recentelijk gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Diabetologia, beschrijft de relatie tussen veranderingen in koffie- en theeconsumptie in vier jaar tijd en het risico op het krijgen van type II-diabetes in de vier jaar die daarop volgen [1].
Gegevens over de voedingsgewoonten gedurende vier jaar van bijna 125.000 mannen en vrouwen werden voor dit onderzoek bestudeerd. Ook de incidentie van type II-diabetes binnen deze groep werd vastgesteld. In totaal ontwikkelden ruim 7.000 mensen type II-diabetes. Mensen die tijdens een periode van vier jaar hun koffieconsumptie hadden verhoogd met meer dan 1 kop per dag bleken in de daaropvolgende vier jaar 11% minder kans te hebben op het ontwikkelen van type II-diabetes dan mensen die geen veranderingen in hun koffieconsumptie hadden doorgevoerd. Mensen die hun koffieconsumptie hadden verlaagd met meer dan 1 kop per dag hadden juist een 17% hoger risico op het krijgen van type II-diabetes. In deze analyse is rekening gehouden met beïnvloedende factoren, zoals leeftijd, familiaire geschiedenis van diabetes en diverse leefstijlfactoren. Het effect was alleen zichtbaar bij het gebruik van koffie met cafeïne.
Veranderingen in theeconsumptie bleken geen effect te hebben op het risico op type II-diabetes.
 
Volgens de onderzoekers is er met deze studie nieuw bewijs geleverd dat een verhoging van de koffieconsumptie over een periode van vier jaar het risico op type II-diabetes in de vier daaropvolgende jaren kan verlagen. Verlaging van de koffieconsumptie kan het diabetesrisico juist verhogen.
 
Een eerdere meta-analyse van cohortstudies heeft ook een dergelijke relatie laten zien [2]. Hieruit bleek dat elke kop cafeïnevrije koffie die extra werd gedronken goed was voor een risicovermindering van 7% op het ontstaan van type II-diabetes. Er wordt geen verklaring gegeven hoe het komt dat zowel cafeïnevrije koffie als koffie met cafeïne kunnen leiden tot een verminderd risico op type II-diabetes.
 
1. Bhupathiraju SN et al.: Changes in coffee intake and subsequent risk of type 2 diabetes: three large cohorts of US men and Women; Diabetologia. 26 april 2014 [Epub ahead of print]. PMID 24771089.
2. Huxley R et al.: Coffee, decaffeinated coffee, and tea consumption in relation to incident type 2 diabetes mellitus: a systematic review with meta-analysis; Arch Intern Med 169:2053-2063, 2009. PMID 20008687.
 
Printversie Meer koffie minder kans op type II-diabetes

Comments are closed.