Meer stappen, minder kans op overlijden

stappentellerWie 2500 tot 4000 stappen per dag zet, loopt een lager risico om te overlijden aan resp. hart- en vaatziekten en overlijden in het algemeen. Hoe meer stappen, hoe lager het risico. Dit blijkt uit een recente meta-analyse van 17 studies.

In een meta-analyse van 17 studies met bijna 227.000 deelnemers onderzochten wetenschappers de gezondheidseffecten van lichamelijke activiteit gemeten in het aantal stappen. Deze deelnemers waren over het algemeen gezond of liepen een risico op hart- en vaatziekten. Ze werden gedurende gemiddeld 7,1 jaar gevolgd.

Ze stelden vast dat voor elke extra 1000 stappen die mensen per dag zetten, hun risico op overlijden door alle mogelijke oorzaken met 15% afneemt. Dit betekent dat meer lichaamsbeweging, uitgedrukt in stappen, goed is voor de algehele gezondheid. Ook vonden ze dat voor elke extra 500 stappen per dag het risico op overlijden door hart- en vaatziekten met 7% afneemt. Dit betekent dat zelfs een beetje meer beweging positief kan bijdragen aan de gezondheid van het hart en de bloedvaten.

Kortom, dit onderzoek toont aan dat meer bewegen, gemeten in stappen per dag, geassocieerd is met een lager risico op overlijden, zowel in het algemeen als ten gevolge van hart- en vaatziekten.

De manier waarop het risico op overlijden verandert wanneer je meer stappen zet, is niet eenvoudig en rechtlijnig. Het hangt af van het aantal stappen en de leeftijd. Bij jongere mensen kunnen kleine veranderingen in het aantal stappen een grotere invloed hebben op het risico op overlijden dan bij oudere mensen. Interessant genoeg vonden de onderzoekers al verbanden met gezondheid bij 2500 tot 4000 stappen per dag. Ook toonden ze aan dat meer beter is, zelfs boven de 20.000 stappen per dag. De auteurs benoemen wel dat het feit dat gezondere mensen wellicht sowieso actiever zijn, de resultaten kan hebben beïnvloed. Ook hebben ze niet gekeken naar sociaal-economische status en leefstijl.

Referentie:
Banach, M, Lewek, J, Surma, S, et al. The association between daily step count and all-cause and cardiovascular mortality: a meta-analysis. European journal of preventive cardiology, 2023, p. zwad229.

Bron: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/node/6719

Comments are closed.