AromatherapieInhalatie van essentiële oliën kan helpen om pijn te verlichten, maar in hoeverre is er wetenschappelijk bewijs voor de effectiviteit van deze therapieën? Die vraag is in een recente meta-analyse onderzocht. Wetenschappers zochten in 2021 in een aantal databases (PubMed, Scopus, Web of Science, Science Direct, Scielo databases) naar geschikte onderzoeken over het effect van aromatherapie op verschillende pijncondities.De onderzoekers selecteerden 44 artikelen en zagen in 35 studies dat aromatherapie een significante vermindering van pijn op de visual analog scale (VAS) gaf. Dit is een indicatie dat deze therapie in diverse omstandigheden bijdraagt aan pijnverzachting, met name bij bevallings- en postoperatieve pijn, geven zij aan. In de meta-analyse werden verder drie belangrijke variabelen vastgesteld die het effect beïnvloedden, namelijk: tijd na inhalatie, type olie en type pijn.

De effecten van aromatherapie worden door de onderzoekers toegeschreven aan het vermogen van essentiële oliën om de bij pijn betrokken zenuwcentra en neurotransmitters te moduleren. Zij concluderen dat deze meta-analyse wetenschappelijk bevestigt dat aromatherapie kan helpen om pijn te verminderen. Tegelijkertijd achten zij het van groot belang meer onderzoek te doen om het risico op bias te verminderen en de kracht van het klinisch bewijs te versterken.

Referentie:
Nascimento, J.C. et al. New approaches to the effectiveness of inhalation aromatherapy in controlling painful conditions: A systematic review with meta-analysis. Complementary Therapies in Clinical Practice, Volume 49, november 2022, 101628.