Minder infecties door boterzuur-bacteriën

microbioomUit een recent onderzoek blijkt dat een toename van butyraat-producerende darmbacteriën het risico op ziekenhuisopname door infecties significant verlaagt. Het onderzoek is eind april gepresenteerd tijdens het European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID 2024) in Barcelona.

Uit preklinische modellen blijkt dat butyraat-producerende darmbacteriën bescherming bieden tegen systemische infecties. Deze bacteriën zijn vaak verminderd bij patiënten die zijn opgenomen in het ziekenhuis voor ernstige infecties. In dit onderzoek ontrafelden de onderzoekers de relatie tussen de initiële darmmicrobiota en het risico op toekomstige ziekenhuisopnames vanwege infecties in twee grote cohorten uit Nederland en Finland. De onderzoekers analyseerden fecesmonsters van in totaal 10.699 deelnemers door middel van DNA-sequencing.

De primaire uitkomstmaat was ziekenhuisopname of sterfte als gevolg van een infectieziekte gedurende de follow-up van 5-7 jaar na het verzamelen van fecesmonsters. Vervolgens legden de onderzoekers verbanden tussen microbiota en het risico op infectie. Ze corrigeerden voor variabelen zoals demografie, levensstijl, antibioticagebruik en comorbiditeiten.

In totaal moesten 602 deelnemers naar het ziekenhuis of ze overleden als gevolg van infecties (voornamelijk longontsteking) tijdens de follow-up. De samenstelling van de darmmicrobiota van deze gehospitaliseerde/overleden deelnemers verschilde van diegenen zonder ziekenhuisopname voor infecties. Elke 10% hogere overvloed van butyraat-producerende bacteriën was geassocieerd met een verminderd risico op ziekenhuisopname voor infecties. Dat risico was 25% lager voor deelnemers uit het Nederlandse cohort en 14% lager voor het Finse cohort.

De onderzoekers concluderen dat de samenstelling van de darmmicrobiota, met name de kolonisatie met butyraat-producerende bacteriën, is geassocieerd met bescherming tegen ziekenhuisopname voor infectieziekten. Verdere studies moeten onderzoeken of modulatie van het microbioom het risico op ernstige infecties kan verminderen.

Referentie:
European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID 2024)

Bron: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/node/7109

Comments are closed.