Nutriënten om carpaal tunnelsyndroom te behandelen

carpaal-tunnelsyndroomIn een Italiaanse studie kan een supplement met tien nutriënten bij 15% van een patiëntengroep met het carpaal tunnelsyndroom een chirurgische ingreep voorkomen. Het supplement verlaagde ook de symptoomscore sterker dan de controlegroep, maar dat gold niet voor de functiescore. De pijnscore daalde van 6 naar 4,2 punten. Voor de onderzoekers blijft chirurgie de gouden standaard.

De studie was gecontroleerd maar niet geblindeerd. Beide groepen van patiënten stonden op een wachtlijst om geopereerd te worden aan de polsen. Het supplement bevatte acetyl-L-carnitine, alfaliponzuur, fosfatidylserine, curcumine, vitamine B1, B2, B6, B12, C en E. Vaststellingen werden gedaan na drie en zes maanden interventie.

De symptoomscore volgens de Boston Carpal Tunnel Questionnaire daalde van 31 naar 26 punten, maar op de Michigan Hand Questionnaire (ook een functionele score, die de handigheid van de handen weergeeft) was er geen invloed. Pijn was wellicht het belangrijkste symptoom waarop het supplement ingreep (VAS-score van 6,1 naar 4,2). Omdat dit geen placebogecontroleerde studie is, kunnen de resultaten een vertekend beeld geven. De therapietrouw was redelijk (uitval 22%) en voor patiënten die geen chirurgie mogen of willen ondergaan, kan dit een noodoplossing zijn.

Referentie:
D'Orio M, De Vitis R, Taccardo G et al. Clinical usefulness of nutraceutics with acetyl-L-carnitine, α-lipoic acid, phosphatidylserine, curcumin, C, E and B-group vitamins in patients awaiting for carpal tunnel release during COVID-19 pandemic: a randomized controlled open label prospective study. Acta Biomed. 2023 Jun 23;94(S2):e2023050. doi: 10.23750/abm.v94iS2.12513

Bron: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/node/6646

Comments are closed.