Onderbouwing voor effectiviteit cannabis bij Gilles de la Tourette

Gilles de la touretteResultaten van een recent gepubliceerde studie laten zien dat cannabis effectief is bij volwassenen met Gilles de la Tourette (GTS). Het kan een behandeloptie zijn voor patiënten die ontevreden zijn met de gangbare behandelstrategie.

Het syndroom van Gilles de la Tourette wordt gekenmerkt door motorische en vocale tics. Comorbiditeiten zijn obsessieve en dwangmatige (rituele) handelingen, hyperactiviteit en impulsief gedrag. De precieze oorzaak van het syndroom van Gilles de la Tourette (GTS) is onbekend. Cannabis bevat verschillende werkzame bestanddelen. Tetrahydrocannabinol (THC) is meestal het hoofdbestanddeel, maar ook andere stoffen, zoals cannabidiol (CBD), hebben effect. 

Deze studie is opgezet om effectiviteit en veiligheid van op cannabis gebaseerde medicatie (CBM) bij GTS nader te onderzoeken en de effecten van verschillende CBM te vergelijken. De onderzoekers pasten een retrospectieve data-analyse toe, waarbij alle volwassen patiënten die hun kliniek bezochten tussen 2002 en 2017 (Tourette outpatient clinic Hannover) en wel eens CBM hadden gebruikt voor de behandeling van GTS, werden geïncludeerd.

 

Al deze patiënten werd gevraagd een online enquête in te vullen om meer te weten te komen over de behandeling met CBM, zoals effecten op tics, comorbiditeiten, kwaliteit van leven, etc. Uit de medische dossiers werden 98 patiënten geïncludeerd die CBM hadden gebruikt, meestal straatcannabis, maar ook nabiximols, dronabinol (alleen in het buitenland op de markt) en medicinale cannabis. Van de 38 patiënten die in staat waren om een beoordeling te geven, gaf 66% de voorkeur aan behandeling met medicinale cannabis, 18% gaf de voorkeur aan dronabinol, 11% aan nabiximols en 5% aan straatcannabis.

 

Over het algemeen zorgde CBM voor een subjectieve verbetering van tics (van ongeveer 60% bij  85% van alle behandelde patiënten), comorbiditeiten (bij 55% van de behandelde patiënten en meestal bij obsessieve en dwangmatige handelingen en slaapproblemen)  en kwaliteit van leven (bij 93%). De effecten van CBM lijken duurzaam te zijn. Bijwerkingen traden bij de helft van de gebruikers op, maar werden beoordeeld als acceptabel. De doseringen van alle CBM varieerde aanzienlijk. De patiënten beoordeelden cannabis (met een voorkeur voor THC-rijke soorten) als effectiever en beter verdraagzaam vergeleken met nabiximols and dronabinol. Deze gegevens werden bevestigd door de resultaten van de online enquête (n=40).

 

De onderzoekers concluderen dat deze studie meer ondersteuning biedt voor het feit dat CBM effectief en veilig kan zijn bij de behandeling van tics en comorbiditeiten. Bij het interpreteren van de resultaten moeten de beperkingen van deze studie in aanmerking genomen worden, zoals de open en niet gecontroleerde opzet en de retrospectieve data-analyse.

 

Referentie:
Milosev, L. M., et al. Treatment of Gilles de la Tourette Syndrome with Cannabis-Based Medicine: Results from a Retrospective Analysis and Online Survey. Cannabis and Cannabinoid Research, 2019. https://doi.org/10.1089/can.2018.0050

 

Bron: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/node/4681

Comments are closed.