PEITC voor betere overleving bij mond- en keelkanker

waterkersPEITC, de bioactieve stof uit waterkers, stabiliseert het ziekteverloop bij patiënten met geavanceerde mond- of keelkanker. Dat blijkt uit een Thaise studie met 72 patiënten die gedurende drie maanden bijna dagelijks een gelei namen met of zonder 20 mg PEITC. Verder zagen de onderzoekers een betere tumorrespons, betere levenskwaliteit en hogere serumwaarde voor het cellulair tumorantigeen p53.

Het verschil in levenskwaliteit tussen de PEITC- en de controlegroep was opvallend. Na drie maanden was die bij bijna 90% van de controlegroep erop achteruitgegaan. In de PEITC-groep was er sprake van een gemiddelde doch niet-significante toename. Na drie maanden was er bij slechts 20% van de deelnemers van de controlegroep geen progressie van de kanker, in de PEITC-groep lag dat percentage rond de 50%.

Het proteïne p53 verhindert cellen om zich naar kankercellen om te vormen. Een mutatie in dat eiwit wordt dan ook vaak aangetroffen bij kankerpatiënten. PEITC verhoogde het serum-p53 en deelnemers met een verhoogde p53-waarde hadden vaker een stabieler ziekteverloop. Dat p53 als marker voor ziekteprogressie kan dienen, blijft onzeker, omdat in deze studie zowel normaal als gemuteerde p53 gemeten werd.

Volgens de resultaten van deze studie lijkt PEITC de kanker te vertragen maar niet te stoppen. De onderzoekers geloven dat hogere dosissen dan 20 mg per dag uitgetest moeten worden om tot een echt therapeutisch effect te komen.

Referentie:
Lam-Ubol A, Sukhaboon J, Rasio W et al. Nutri-PEITC Jelly Significantly Improves Progression-Free Survival and Quality of Life in Patients with Advanced Oral and Oropharyngeal Cancer: A Blinded Randomized Placebo-Controlled Trial. Int J Mol Sci. 2023; 24(9) doi:10.3390/ijms24097824

Bron: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/node/6697

Comments are closed.