Pijnstillers grootste oorzaak van leverschade

pijnstiller-leverTal van medicaties veroorzaken leverschade, waarschuwt de AACN, een Amerikaanse vereniging van verpleegkundigen. Soms wordt die schade hersteld, maar soms is de schade permanent en kan het leverfalen en zelfs sterfte veroorzaken. Veruit de belangrijkste boosdoener is acetaminophen/paracetamol, die verantwoordelijk is voor 46% van alle gevallen van acute leverfalen in de VS. Paracetamol vormt een groot gevaar omdat het vrij verkrijgbaar is bij de apotheek en patiënten soms de veilige dosis overschrijden. De AACN waarschuwt ook dat sommige voedings- en kruidensupplementen evengoed de lever kunnen belasten, hoewel dat veel minder frequent voorkomt.

De lever is het orgaan dat het leeuwendeel van gifstoffen moet verwijderen. De lever is daarom erg kwetsbaar voor schade, ook door kortetermijngebruik van hogere dosissen. Artsen moeten hiermee voldoende rekening houden door aandacht te hebben voor klinische symptomen die hierop kunnen wijzen. Herstel van leverschade is meestal mogelijk, maar soms is de schade onomkeerbaar.
Op het lijstje van potentieel leverbelastende stoffen staan ook NSAID's, bepaalde antibiotica, epilepsiemedicatie, statines, maagzuurremmers, methotrexaat, azathioprine en sulfasalazine.

Referenties:
Hamilton LA, Collins-Yoder A, Collins RE. Drug-Induced Liver Injury. AACN Advanced Critical Care, 2016; 27 (4): 430 DOI: 10.4037/aacnacc2016953
Tarozzi A, Morroni F, Hrelia S, Angeloni C, Marchesi A, Cantelli-Forti G, Hrelia P. Neuroprotective effects of anthocyanins and their in vivo metabolites in SH-SY5Y cells. Neurosci Lett. 07 08 31;424(1):36-40.
Tujios S, Stravitz RT, Lee WM. Management of Acute Liver Failure: Update 2022.
Semin Liver Dis. 2022; 42(3):362-378.
Stravitz RT, Lee WM. Acute liver failure. Lancet. 2019 Sep 7;394(10201):869-881.

Bron: ABC Gezondheid

Comments are closed.