Psoriasis synoniem voor ernstige EPA- en DHA-deficiëntie

dinsdag, september 17, 2019 @ 12:09 PM

PsoriasisPsoriasis is een chronische inflammatoire huidziekte die ongeveer 1 tot 11% van de wereldbevolking treft. In een onderzoek uit 2017 is men nagegaan of er een associatie is tussen de serumconcentraties van vetzuren en het verloop van de psoriasis. De onderzoeksbevindingen wijzen duidelijk op een abnormaal vetzuurprofiel bij psoriasis. Dit is een weerspiegeling van algehele metabole stoornissen waardoor verklaard wordt waarom psoriasis vaak naast andere aandoeningen voorkomt. Psoriasis is dan ook eerder een multisysteem-aandoening dan een huidaandoening op zich.

 

Conclusies studie
Het onderzoek uit 2017 werd uitgevoerd bij 85 patiënten met actieve psoriasis plaques en 32 gezonde controles. Geen van de patiënten of controles volgde een aangepast dieet. De patiënten gebruikten geen enkele systemische behandeling gedurende een maand voorafgaand aan het onderzoek.  In het onderzoek werd een zeer abnormaal vetzuurpatroon waargenomen bij alle psoriasispatiënten in vergelijking met de controlegroep, ongeacht het hebben van obesitas. Bij de niet obese psoriasis-groep werd de associatie aangetoond van een laag percentage van circulerende omega-3-vetzuren (DHA) en een hoog percentage van enkelvoudig onverzadigde met een ernstige mate van psoriasis. De verzadigde/onverzadigde ratio nam toe met de duur van de ziekte bij alle psoriasispatiënten.
 
 
Van de deelnemers met psoriasis had:

 • ​​31,7% obesitas gedefinieerd als BMI ≥30
 • 15,3% diabetes type 2
 • 34,1% hypertensie
 • 10,6% een voorgeschiedenis van hart- en vaatziekten
 • 18,8% hypercholesterolemie (> 200 mg / dl)
 • 17,6% hypertriglyceridemie (> 160 mg / dl)

Men zag dat de totale vetzurenconcentratie vergelijkbaar was in de groep van psoriasispatiënten en in de controlegroep, echter de soort vetzuren bleek significant verschillend, alsook andere markers:

 • Serumtriglyceriden, cholesterol en lipoproteïne met lage dichtheid (LDL) zijn hoger bij psoriasispatiënten in vergelijking met gezonde controles.
 • Lipoproteïne met hoge dichtheid (HDL) is significant lager.
 • Er is een significante negatieve correlatie van EPA en DHA in de gehele groep van psoriasispatiënten.
 • Er is een positieve correlatie tussen de psoriasis-ernst en de omega-6 : omega-3-verhouding.
 • Psoriasispatiënten vertonen een significant hoger percentage enkelvoudig onverzadigde vetzuren en een lager percentage meervoudig onverzadigde vetzuren (EPA en DHA), waardoor de inflammatie verergert.
 • Bovendien namen de onderzoekers een hogere ratio verzadigde vetzuren/onverzadigde vetzuren waar bij psoriasis-patiënten met obesitas en hypertensie.

 

Psoriasis als multisysteem-aandoening
Obesitas, type 2 diabetes, artritis en hypertensie komen vaak naast de psoriasis voor. De patiënt met ernstige psoriasis en artritis blijkt daarnaast een verhoogd risico op cardiovasculaire sterfte te hebben. De afgifte van inflammatoire moleculen en cytokines bij psoriasis kan een belangrijke rol spelen bij deze associatie. Psoriasis geeft meer kans op metabole stoornissen en anderzijds kan obesitas de huidontsteking verergeren. Obesitas wordt immers geassocieerd met laaggradige chronische ontsteking als gevolg van deregulering van de immuunrespons. Vergrote adipocyten maken meer pro-inflammatoire mediatoren vrij. Zo is ook de Th17-celfunctie meer aanwezig bij obese personen en speelt dit een sleutelrol bij de pathogenese van psoriasis.

 

Referentie
Myśliwiec H. Serum fatty acid profile in psoriasis and its comorbidity. Arch Dermatol Res. 2017.
 
Bron: Energetica Natura

Comments are closed.