Relatie tussen voedingsmiddelen en ontstaan van autisme?

autismeEen publicatie in Frontiers in Nutrition wijst naar een mogelijke relatie tussen de consumptie van bepaalde voedingsmiddelen en het ontstaan van autisme. Uit de analyse van de onderzoekers blijkt tevens dat een aantal voedingsmiddelen beschermend zouden kunnen werken tegen de ontwikkeling van de aandoening.

Het onderzoek naar de mogelijke causale verbanden tussen voeding en het risico op het ontwikkelen van een autismespectrumstoornis is van belang voor het begrijpen en aanpakken van deze complexe aandoening. Door gebruik te maken van Mendeliaanse randomisatie werden de mogelijke verbanden van veertien voedingsmiddelen en het ontstaan van autisme onderzocht. Mendeliaanse randomisatie is een analytische methode die wordt gebruikt in observationele studies om causale verbanden tussen een blootstelling (zoals voeding) en een uitkomst (zoals een gezondheidsconditie) te onderzoeken. Het maakt gebruik van genetische varianten die als instrumentele variabelen dienen, vergelijkbaar met randomisatie zoals in een gerandomiseerde gecontroleerde studie. Deze benadering biedt inzichten die verder gaan dan observationele studies en kan helpen bij het bepalen van preventieve strategieën en behandelopties voor autismespectrumstoornis.

De wetenschappers vonden dat de consumptie van kaas en gedroogd fruit het risico op autismespectrumstoornis verhoogt, terwijl het eten van rundvlees en gevogelte het risico lijkt te verlagen. Deze bevindingen benadrukken het belang van voedingspatronen bij het ontstaan van autismespectrumstoornis en wijzen op mogelijke mechanismen achter deze associaties, zoals de rol van caseïne in kaas en het suikergehalte in gedroogd fruit. Grootschaliger klinisch onderzoek is noodzakelijk om deze verbanden beter in kaart te brengen.

Referentie:
Li W, Liu C, & Chen S. Associations between genetically determined dietary factors and risk of autism spectrum disorder: A Mendelian randomization study. Frontiers in Nutrition 2024;11:1210855.

Bron: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/node/7005

Comments are closed.