Resveratrol voor een goede nierwerking

resveratrolSuppletie met resveratrol verbetert de belangrijkste indicatoren van nierfunctie in de algemene bevolking. Dat blijkt uit een meta-analyse van studies waar ook gezonde deelnemers aan hadden deelgenomen. Op albumine- en urinezuurniveau had resveratrol geen invloed.

Uit epidemiologisch onderzoek blijkt overweldigend dat antioxidantrijke voeding tegen de ontwikkeling naar nierdisfunctie beschermt. Resveratrol is een van die antioxidanten waar onderzoekers veel aandacht aan besteden.

Resveratrol verlaagde volgens deze meta-analyse bloed-ureum (17 studies, 900 deelnemers), creatinine (24 studies, 1200 deelnemers) en de glomerulaire filtersnelheid (3 studies, 135 deelnemers). Bij diabetici werd een sterker effect waargenomen. Zij hebben meer te maken met proteïneafbraak en resveratrol verlaagt bij hen de bloedsuiker en de bloeddruk, die op zich voor een betere werking van de nieren zorgen.

Bloed-ureum werd beter verlaagd door doses van minder dan 500 mg resveratrol per dag, terwijl voor creatinine een hogere dosis nodig is (meer dan 1000 mg/d).

De vraag blijft in hoeverre deze statistisch significante effecten wel klinisch relevant zijn. Veel studies in deze meta-analyse hebben bovendien methodologische tekortkomingen en de resultaten zijn te variabel zonder dat de oorzaken hiervan opgehelderd konden worden met deze meta-analyse. Wellicht zijn de microbiota en het metabolisme van resveratrol nog factoren die het effect mee bepalen.

Referentie:
Abdollahi S, Vajdi M, Meshkini F et al. Resveratrol may mildly improve renal function in the general adult population: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled clinical trials. Nutr Res. 2023; 113:1-13 doi:10.1016/j.nutres.2023.03.002

Bron: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/node/6499

Comments are closed.