Taurine als sleutel voor anti-aging?

Ouder wordenTaurine is een semi-essentieel aminozuur. We kunnen het dus zelf aanmaken, het is trouwens een van de meest voorkomende in levende wezens. Taurine heeft dus zéér veel functies. Onze bloedconcentraties verlagen bij het verouderen, en dat heeft gevolgen…
Uit vele dierenstudies bleek dat taurinesuppletie levensverlengend werkt, dit door invloed op zeer verscheidene systemen. Het vertraagt de ‘sleutelmarkers’ van veroudering: oxidatieve stress, chronische ontstekingen, verhoogde DNA-schade, verstoorde mitochondriale functie, enzym telomerase*-tekorten, celveroudering…

Taurinetekort blijkt geassocieerd met slechte gezondheid en ouderdomsziekten. Een analyse van een grootschalige humane studie bevestigde dat hogere taurinewaarden ook bij de mens geassocieerd zijn met gezondheid: lagere BMI en inflammatiemarkers, minder abdominale obesitas (buik), betere leverwaarden, lagere bloedsuikerspiegel en minder ouderdomsdiabetes…
De auteurs concluderen dat de resultaten erop wijzen dat taurinedeficiëntie bijdraagt aan veroudering. En: beweging, ‘exercise’, verhoogt de taurineconcentratie in het bloed; mogelijks de link waarom lichaamsbeweging levensverlengend is.

Taurine is ook essentieel pre/postnataal: deficiëntie veroorzaakt groeiachterstand, blindheid en osteoporose. En mogelijks bepaalt taurine gedurende de ontwikkelingsfase de latere levensduur…

*Telomerase: het enzym dat de telomeren beschermt en herstelt.

NVDR. De hoogste concentraties taurine vind je in zeevruchten en inktvis, lagere concentraties in vlees en vis.

Referenties:
Singh P et al. Taurine deficiency as a driver of aging. Science 9 Jun 2023; 380:6649.
McGaunn J, Baur JA. Taurine linked with healthy aging. Science. 2023 Jun 9;380(6649):1010-1011.
Jong CJ, Sandal P, Schaffer SW. The Role of Taurine in Mitochondria Health: More Than Just an Antioxidant. Molecules. 2021 Aug 13;26(16):4913.
Chen C et al. Roles of taurine in cognitive function of physiology, pathologies and toxication.
Life Sci. 2019 Aug 15;231:116584.
Yamori Y et al. Taurine in health and diseases: consistent evidence from experimental and epidemiological studies. J Biomed Sci. 2010;17 Suppl 1:S6.
Ito T et al. The potential usefulness of taurine on diabetes mellitus and its complications. Amino Acids. 2012 May;42(5):1529-39.

Bron: ABC Gezondheid

Comments are closed.