Teunisbloemolie vermindert trombose-risico bij postmenopauzale vrouwen

GLASuppletie met teunisbloemolie kan een bijdrage leveren om het toegenomen risico op hart- en vaatziekten bij postmenopauzale vrouwen te verminderen. Een nieuwe studie laat zien dat teunisbloemolie de weggevallen bescherming van oestrogeen tegen trombose even sterk kan compenseren als omega 3-vetzuren uit visolie.

Na de menopauze neemt het risico op trombose toe, wat bijdraagt aan het verhoogde risico op hart- en vaatziekten bij postmenopauzale vrouwen. Door het wegvallen van oestrogeen raken de bloedplaatjes hyperactief. Dit is onder meer te meten aan een verhoogde activering van integrin αIIbβ3.
Integrin αIIbβ3 is een receptor op bloedplaatjes die in geactiveerde vorm leidt tot het samenklonteren van de plaatjes (plaatjesaggregatie).

Meervoudig onverzadigde vetzuren hebben cardioprotectieve effecten en een regulerende invloed op bloedplaatjes (trombocyten) en op hemostase [1,2]. In een recente studie werd onderzocht hoe omega 3- en 6-vetzuren precies de activering van trombocyten beïnvloeden bij postmenopauzale vrouwen [1].
In deze dubbelblinde cross-over studie bekeken Amerikaanse onderzoekers het effect van suppletie met teunisbloemolie (2×1000 mg/d) en van suppletie met visolie (2×1000 mg/d) op de bloedplaatjes activiteit.

Aan de studie namen 78 postmenopauzale vrouwen deel rond de zestig jaar. De meerderheid had overgewicht en de helft van de vrouwen gebruikte medicijnen voor diabetes, hypertensie of dyslipidemie. Ook bij diabetes zijn de bloedplaatjes hyperactief.
De vrouwen kregen 60 dagen lang een van beide olieën. Na een wash-out periode van 14 dagen kregen ze de andere olie. Voor en na de suppletieperiodes werd bloed afgenomen.
De teunisbloemolie bevatte 730 mg linolzuur en 90 mg gamma-linoleenzuur (GLA) per capsule (1000 mg). De visolie bevatte 300 mg omega 3-vetzuren per capsule, waaronder EPA en DHA.

Teunisbloemolie even effectief als visolie

Na de suppletie met teunisbloemolie was het significant moeilijker geworden om de bloedplaatjes te laten samenklonteren onder invloed van de plaatjes-stimulerende stof die aangrijpt op de bloedplaatjes-receptor PAR4. Activering van PAR4 stimuleert niet alleen plaatjesaggregatie, maar ook inflammatie [3].
Daarnaast werd aangetoond dat de basale activering van integrin αIIbβ3 significant was afgenomen met 28%. Verder vertoonden de gestimuleerde bloedplaatjes een significante vermindering van de secretie van ‘dichte korrels’ (dense granules). Secretie van deze korrels speelt een belangrijke rol in de verdere vorming van een stolsel, door de activering en aggregatie van trombocyten.

De effecten van teunisbloemolie kwamen overeen met die van visolie en waren even sterk. Het effect van omega 6- en 3-vetzuren op de secretie van dense granules werd in deze studie voor het eerst aangetoond. Het duidt erop dat omega 3- en 6-vetzuren een regulerende (remmende) invloed hebben op verdere trombus-vorming, via vermindering van de afgifte van dense granules [1].

De onderzoekers concluderen dat omega 3- en 6-vetzuren kunnen bijdragen aan de bescherming van postmenopauzale vrouwen tegen hart- en vaatziekten [1]. Andere onderzoekers merken op dat de huidige geneesmiddelen, die plaatjesaggregatie remmen, bijwerkingen kennen die de toepassing kunnen beperken en dat preventie van trombose via remming van de receptor PAR4 een veiliger strategie zou zijn [3].

Oxylipinen afgeleid van DGLA

De suppletie leidde tot verandering van het vetzuurprofiel in de membraan van trombocyten, met een toename van de omega 6-vetzuren GLA en DGLA (dihomo-gamma-linoleenzuur) en de omega 3-vetzuren DPA (docosapentaeenzuur) en DHA. Suppletie met teunisbloemlolie had niet geleid tot een toename van arachidonzuur in de trombocyten.
DGLA wordt in trombocyten door het enzym 12-lipoxygenase omgezet in metabolieten, zogenaamde oxylipinen, die een remmende werking hebben op plaatjesaggregatie, secretie van granules en activering van αIIbβ3 [2].

Referenties:

  1. Yamaguchi A, Stanger L, Freedman JC, et al. Supplementation with omega-3 or omega-6 fatty acids attenuates platelet reactivity in postmenopausal women. Clin Transl Sci. 2022 Oct;15(10):2378-2391.
  2. Adili R, Hawley M, Holinstat M. Regulation of platelet function and thrombosis by omega-3 and omega-6 polyunsaturated fatty acids. Prostaglandins Other Lipid Mediat. 2018 Nov;139:10-18.
  3. Rwibasira Rudinga G, Khan GJ, Kong Y. Protease-Activated Receptor 4 (PAR4): A Promising Target for Antiplatelet Therapy. Int J Mol Sci. 2018 Feb 14;19(2):573.

 

Bron: Springfield Nutra

Comments are closed.