Tolerable upper intake level voor aminozuren bepaald

aminozurenSuppletie met losse aminozuren wordt regelmatig ingezet in de complementaire praktijk. Tot nu toe waren er nog geen maximale doseringen (tolerable upper intake level, UL) gedefinieerd. Voor verschillende aminzuren is hier nu verandering in gekomen. Op basis van klinisch onderzoek is voor de aminozuren leucine, tryptofaan, methionine, lysine, histidine, fenylalanine, arginine, serine, ornithine en citrulline een eerste aanzet gegeven voor de bepaling van een veilige maximale dagdosering in de vorm van een supplement.

Alle bovenstaande (typen) aminozuren werden door de relatief gezonde volwassenen goed verdragen. Op basis van het ontstaan van bijwerkingen bij de inname van een oplopende dosering van een stof kan een lowest observed effect level (LOAEL), de laagste dosering waarbij bijwerkingen kunnen ontstaan, of een no observed effect level (NOAEL), de hoogste dosering waarbij er nog geen sprake is van bijwerkingen, worden bepaald. Door middel van herhaaldelijke toediening van een stof gedurende een langere periode kan een UL worden bepaald, de dosering die gemiddeld per dag gedurende een langere tijd kan worden ingenomen zonder bij het grootste gedeelte van de populatie bijwerkingen te veroorzaken.

Voor de onderzochte aminozuren zijn respectievelijk de volgende NOAEL en LOAEL bepaald. Van een aantal aminozuren is de UL bepaald. Tussen haakjes wordt de referentie inname (RDA) weergegeven.

Leucine bij jonge mensen: UL 35 gram (RDA 2,9 gram)

Leucine bij ouderen: UL 30 gram (RDA 2,9 gram)

Tryptofaan: UL 4,5 gram (RDA 0,4 gram)

Methionine: 3,2 gram; 6.4 gram (RDA 1,3 gram)

Arginine: NOAEL 30 gram

Lysine: 6 gram; 7,5 gram (RDA 2,7 gram)

Histidine: 8 gram; 12 gram (RDA 1,2 gram)

Fenylalanine: NOAEL 12 gram (RDA 2,3 gram)

Serine: NOAEL 12 gram

Ornithine: NOAEL 12 gram

Citrulline: NOAEL 24 gram

De maximale doseringen betreffen doseringen voor gezonde volwassenen. Deze hoeveelheden dienen ter indicatie en kunnen worden verlaagd afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden, zoals het bestaan van chronische ziekten.

Referentie:
Elango R. Tolerable Upper Intake Level for Individual Amino Acids in Humans: A Narrative Review of Recent Clinical Studies. Advances in Nutrition, 2023 April.

Bron: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/node/6594

Comments are closed.