Vasten beïnvloedt kynureninestofwisseling

VastenVasten leidt tot een stressreactie van het lichaam en vergaande veranderingen in de stofwisseling. Een van deze veranderingen blijkt zich te bevinden in de kynurenine­stofwisseling en heeft een gunstige invloed op de productie van neuroactieve metabolieten en de afweerfunctie. Dit is de conclusie van een onderzoek dat werd gepubliceerd in het European Journal of Clinical Nutrition.

Gezonde mannen werden ingedeeld in twee groepen. Veertien mannen gingen gedurende 6 dagen watervasten en tien mannen vormden de controlegroep die een normaal voedingspatroon volgden. Bloed en speeksel werden afgenomen aan het begin van de studie en op dag twee, vier en zes van het vasten. De laatste meting vond een week na het beëindigen van het vasten plaats.

De vastende mannen hadden een duidelijk geactiveerde kynureninestofwisseling, waarbij de activiteit op dag 6 het hoogst was. De concentraties tryptofaan en quinolinezuur (een neurotoxische stof) daalden significant, terwijl de concentraties kynurenine en nicotinamide stabiel bleven. Cortisol en noradrenaline veranderden in deze periode niet, al was de concentratie adrenaline op dag 4 significant verhoogd ten opzichte van de controlegroep. Alle veranderingen in de kynurenine­stofwisseling keerden een week na de vastenperiode weer terug naar de beginwaarden.

De gevonden veranderingen in de stofwisseling wijzen op een verbeterde energieproductie, een ontstekingsremmende reactie in het afweersysteem en mogelijk een verminderde neurotoxiciteit, zonder nadelige effecten op het stresssysteem bij gezonde mannen.

Referentie:
Louvrou V, Solianik R, Brazaitis M & Erhardt S. Exploring the effect of prolonged fasting on kynurenine pathway metabolites and stress markers in healthy male individuals. European Journal of Clinical Nutrition 2024:1-7.

Bron: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/node/7190

Comments are closed.