Verband migraine bij kinderen en vitamine D-spiegels

zondag, september 8, 2019 @ 01:09 PM

MigraineMigraine bij kinderen komt best vaak voor, namelijk bij één op de tien tot dertig kinderen. In Nederland is van ongeveer 200.000 kinderen bekend dat zij last hebben van migraine. Veel, maar nog niet alles, is bekend over de oorzaak van migraine bij kinderen. Een Turkse neuroloog onderzocht of migraine bij kinderen te maken heeft met een vitamine D-tekort.
 

Voor het eerst is er een case-control onderzoek uitgevoerd naar een mogelijk verband tussen de vitamine D-status en migraine bij kinderen en naar het effect van vitamine D-suppletie op de frequentie, duur en ernst van migraine-aanvallen. Daarbij werd ook de impact op het dagelijks functioneren en het schoolgaan meegenomen [1].

 

Aan het onderzoek deden 92 kinderen mee, waarvan 73% meisjes. De leeftijd varieerde van 6 tot 18 jaar, maar de meeste kinderen waren rond de 12 jaar. De kinderen werden verdeeld over twee groepen, afhankelijk van hun vitamine D-bloedspiegels. Kinderen met een lage vitamine D-spiegel (lager dan 50 nmol/L) werden in groep 1 ingedeeld. De overige kinderen (> 50 nmol vitamine D/L) vormden groep 2.

 

Kinderen in groep 1 kregen twee maanden lang 2000 IE vitamine D per dag, gevolgd door zes maanden 600-1000 IE vitamine D per dag. Kinderen met lage calciumspiegels (of hoge spiegels van het bijschildklierhormoon) kregen ter correctie daarnaast nog calciumsuppletie.
Kinderen in groep 2 werden alleen gemonitord en kregen geen enkele suppletie.

 

In totaal had ruim 34% van de kinderen een insufficiënte vitamine D-spiegel (25-50 nmol/L) en ruim 10% had een tekort (<25 nmol/L).
In groep 1 hadden de kinderen significant vaker en langer last van migraine-aanvallen dan in groep 2. Ook de impact op het dagelijks leven was significant groter. Dit werd gemeten aan de hand van de PedMIDAS vragenlijst (Pediatric Migraine Disability Assessment). De ernst van de aanvallen was echter niet verschillend. Dit werd gemeten met een visueel analoge schaal (VAS).

 

Na de suppletieperiode met vitamine D werd een sterke verbetering van de migraine gemeten. De aanvalsduur was veel korter en de aanvalsfrequentie, de VAS- en PedMIDAS-scores waren sterk verlaagd ten opzichte van het begin.
In deze studie werd een correlatie gevonden tussen migraine bij kinderen en vitamine D-spiegels en werd aangetoond dat suppletie met vitamine D de kwaliteit van leven bij kinderen met migraine kan helpen verbeteren.

 

Vitamine D kan op verschillende manieren een remmende invloed hebben op processen die een rol spelen bij het ontstaan van migraine. Het werkt onder meer ontstekingsremmend en regulerend op endotheel functies en de immuunrespons.
Daarnaast kunnen lage vitamine D-spiegels tot lage spiegels van magnesium leiden, wat mogelijk zou kunnen meespelen bij migraine [1].

 

In een eerdere studie werd eveneens een correlatie gevonden tussen vitamine D-spiegels en migraine bij kinderen [2]. In deze studie gaf de toevoeging van vitamine D aan de behandeling met amitryptiline een verdere vermindering van het aantal migraine-aanvallen [2].

 

Referenties:

  1. Kılıç B, Kılıç M. Evaluation of Vitamin D Levels and Response to Therapy of Childhood Migraine. Medicina (Kaunas). 2019 Jun 28;55(7).
  2. Cayir A, Turan MI, Tan H. Effect of vitamin D therapy in addition to amitriptyline on migraine attacks in pediatric patients. Braz J Med Biol Res. 2014 Apr;47(4):349-54.

 

Bron: SpringfieldNutra

Comments are closed.